Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 6 iunie 2012

PE 10 IUNIE, VOTATI PE DL MARCEL BOUROS! SINGURUL CANDIDAT CU ADEVARAT CRESTIN DIN COMPETITIA ELECTORALA CONSTANTEANA!

Marcel Bouroş


“CONSTANŢA GÂNDEŞTE ŞI TRĂIEŞTE FRUMOS”

program electoralPrioritatea zero a programului constă în promovarea

valorilor morale şi a competenţelor profesionale reale în actul administrativLiniile de forţă ale programului pentru creşterea calităţii vieţii copiilor şi familiilor în general, sunt:

Sănătatea preventivă , Un mediu public moral, Educaţia, Cultura, Sportul, Susţinerea micilor întreprinzători şi Dezvoltarea societăţii civile.SOLUŢIA pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor o reprezintă implicarea într-o lucrare comună a oamenilor apropiaţi de valorile morale şi civice prin cuvânt şi fapte, cu experienţă în conducere şi din afara sistemului politic.În acest sens prima acţiune pe care mi-am propus-o ca viitor primar este realizarea PARTENERIATULUI „ÎMPREUNĂ PENTRU MORALITATE ŞI BUNĂSTARE” realizat între: reprezentanţii sferelor profesionale: instituţii, organizaţii şi cetăţeni care pot ajuta la realizarea obiectivelor administrative în spiritul armonizării valorilor morale, economice şi civice.OBIECTIVE

garantate de faptele şi preocupările sociale şi culturale din ultimii 10 ani1. CINSTE ÎN ADMINISTRAŢIE:

-Lipsa oricărui interes personal al primarului şi al echipei.

-Competenţa şi moralitatea consilierilor personali şi a angajaţilor primăriei.

-Toleranţă zero faţă de funcţionarul corupt.

-Organizarea licitaţiilor în mod transparent.

-Consultarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor oraşului.2. BUNĂSTAREA FAMILIILOR CONSTĂNŢENILOR:

-Promovarea şi dezvoltarea conceptului de ECONOMIE CIVICĂ "pentru cetăţean" în locul celei "pentru clientela politică". FORŢA care poate să ne transforme din sclavi "fericiţi" în oameni liberi, stăpâni pe soarta noastră.

-Primăria va sprijini, conform legilor existente, prin facilităţi fiscale şi subvenţii, firmele micilor întreprinzători, inclusiv firmele de familie aflate la început şi cele de tip cooperatist, în vederea:

-creării reale a unui număr considerabil de locuri de muncă;

-creşterii nivelului de trai al cetăţenilor;

-stabilităţii sociale şi economice a comunităţii;

-răspândirea largă a proprietăţii productive ca element esenţial pentru dobândirea independenţei faţă de corporaţii, birocraţii şi sistemul bancar.

-Definirea Constanţei ca centru regional în cercetare şi producţie tehnologică.

-Micşorarea costului gigacaloriei printr-o negociere reală a preţului cu furnizorul şi acordarea subvenţiei fără discriminarea niciunei categorii sociale.

-Stoparea cheltuirii banului public pentru interesele grupurilor politice.3. EDUCAŢIE:

-Transformarea Constanţei dintr-un oraş, perceput excentric şi libertin, în principalul centru educaţional, cultural şi sportiv de la Marea Neagră, recunoscut internaţional, cu infrastructură şi manifestări pe măsură.

-Reabilitarea „Palatului Copiilor” şi dezvoltarea Proiectului „Oraşul Tinerilor” cu accent pe formarea unor aptitudini teoretice pentru: cercetare stiinţifică şi culturală; şi a unor aptitudini practice cu caracter: artistic, sportiv şi antreprenorial.

-Creşterea calităţii actului educaţional din punct de vedere profesional şi moral printr-o finanţare adecvată şi o monitorizare permanentă.

-Încurajarea performanţei prin acordarea de burse anuale şi premierea profesorilor cu rezultate foarte bune.4. CULTURĂ:

-Susţinerea materială a instituţiilor de cultură şi artă.

-Susţinerea organizării de manifestări culturale şi artistice: locale, naţionale şi internaţionale în mod curent.

-Organizarea de campanii de conştientizare privind importanţa culturii şi artei pentru formarea personalităţii.

-Realizarea unui protocol între: Primărie, Inspectoratul Şcolar şi Instituţiile de cultură, artă şi sport, având ca obiective: accesul tinerilor la un preţ simbolic sau gratuit la evenimentele organizate de acestea.

-Realizarea unor suporturi speciale pentru mediatizarea evenimentelor în spaţiul public.5. SPORT:

-Construirea unei Săli de Sport acreditată pentru manifestari sportive internaţionale.

-Reabilitarea după standarde europene a terenurilor de sport care aparţin şcolilor.

-Susţinerea organizării de manifestări sportive: locale, naţionale şi internaţionale în mod curent.6. SĂNĂTATE PREVENTIVĂ:

-Îmbunătăţirea serviciilor medicale.

-Achiziţionarea unui laborator mobil pentru analize, lunare, fizico-chimice şi microbiologice, a produselor agroalimentare din pieţe şi din orice alt loc solicitat.

-Organizarea permanentă de campanii de conştientizare a populaţiei privind alimentaţia şi un stil de viaţă sănătos.

-Parteneriatul sat-oraş pentru o alimentaţie sănătoasă şi accesibilă, prin susţinerea deschiderii unor centre cu produse agroalimentare naturale, produse în România şi a unui lanţ de magazine în cartierele oraşului unde ţăranii să-şi desfacă produsele.7. SIGURANŢA FIZICĂ ŞI MORALĂ A CETĂŢENILOR:

-O monitorizare constructivă a eficienţei activităţii organelor responsabile cu paza şi protecţia cetăţenilor şi a bunurilor acestora.

-Implicarea directă a Poliţiei şi Jandarmeriei în paza instituţiilor de învăţământ.

-Mai multă moralitate în spaţiul public prin: închiderea magazinelor de vise care acum funcţionează mascat prin sex shop-uri; interzicerea comercializării, conform legii, pe lângă şcoli şi biserici a: produselor alcoolice, din tutun şi pornografice; retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţilor în a căror spaţii au loc activităţi ilegale.

-Organizarea permanentă de campanii de conştientizare a tinerilor privind efectele negative ale: alcoolului, etnobotanicelor, drogurilor şi a pornografiei asupra sănătăţii mintale şi fizice.8. JUSTIŢIE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, în conformitate cu prevederile constituţionale, susţinerea unor proiecte legislative:

-Legea „Pentru Combaterea Sărăciei” privind amânarea plăţii datoriilor către Bănci pentru persoanele care nu-şi pot asigura venitul minim necesar supravieţuirii, propusă din decembrie 2010 comisiilor parlamentare.

-Legea „Lustraţiei pentru Membrii Clasei Politice Postdecembriste” dovediţi prin Hotărâre Definitivă a Instanţei ca fiind responsabili de prejudicii aduse valorilor materiale şi spirituale ale României.

-Completarea pedepselor din Codul Penal cu „Muncă Silnică pe Viaţă” pentru cei care se fac vinovaţi de: crime la adresa integrităţii personale, pedofilie şi prejudicierea majoră adusă valorilor materiale şi spirituale ale României.9. SOCIETATEA CIVILĂ:

-Susţinerea dezvoltării în Constanţa a unei societăţi civile active în vederea promovării şi apărării valorilor morale, materiale şi a drepturilor cetăţeneşti.

-Consultarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor oraşului.

-Susţinerea proiectelor, prioritare şi morale, pentru nevoile cetăţenilor iniţiate de societatea civilă10. ASISTENŢA SOCIALĂ:

-Realizarea unui protocol între Primărie, Organizaţiile Neguvernamentale şi Bisericile parohiale în vederea dezvoltării Proiectului de „Asistenţă Socială Permanentă pentru Bătrâni şi Persoane cu Probleme Speciale”.

-Susţinerea elevilor şi studenţilor din familiile nevoiaşe în vederea continuării studiilor prin abonamente gratuite: de transport, la bibliotecă şi burse speciale pentru rechizite.

-Construirea unui aşezământ pentru copiii pe care părinţii lor vor să-i avorteze.11. INFRASTRUCTURĂ:

-Renovarea centrului istoric şi a peninsulei în spiritul arhitecturii perioadei interbelice.

-Reabilitarea zonelor de promenadă: Parcul Tăbăcăriei, Faleză Cazinou şi Portul Tomis.

-Construirea de parcări şi eliminarea sistemelor de blocare a roţilor.

-Modernizarea pieţelor din Municipiul Constanţa şi eliminarea fenomenului de speculă.12. RECREERE ŞI TURISM:

-Recreerea prin susţinerea şi organizarea de manifestări: artistice, sportive şi culturale, care ne ajută să ne formăm o gândire şi o personalitate frumoasă şi sănătoasă.

-Înfiinţarea de miniparcuri în zonele virane dintre blocuri şi întreţinerea cum se cuvine a parcurilor existente.

-Organizarea de spectacole şi concerte în locuri special amenajate pe toată perioada festivală pentru tot constănţeanul, iubitor de muzică frumoasă.

-Introducerea în circuitul turistic a obiectivelor culturale şi religioase din judeţ.

-Dezvoltarea turismului prin organizarea în mod curent de manifestări: artistice, culturale şi sportive cu caracter: local, naţional si internaţional.Pe 10 iunie Votăm Cinstea Dumnezeu să ne ajute!

Dăm o şansă copiilor noştri Marcel BouroşNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu