Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

joi, 18 martie 2010

Sfântul Ioan de Kronstadt

Pentru ca suntem in postul Pastelui , cand trebuie sa ne marturisim curat si fara rusine, dar si sa invingem inspitele, care sunt din ce in ce mai multe si mai intense:

Deprinde-te să birui în tine păcatul cu ajutorul lui Dumnezeu

Împărăţia Cerurilor, adică sfinţenia, curăţia, dreptatea, înfrânarea, rugăciunea, întreaga înţelegere, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele se ia cu sila (Mt. 11, 12), altfel spus se atinge cu ajutorul haric al lui Dumnezeu de către cel ce plăteşte preţul necontenitei silinţe proprii.

Trupul se împotriveşte duhului, adică oricărei virtuţi, ca să nu facem ceea ce vrem pentru Dumnezeu şi pentru mântuirea sufletului şi pentru folosul aproapelui. Se cere din partea omului împotrivire faţă de orice rău, faţă de orice patimă, faţă de orice poftă, şi deprinderea, însuşirea fiecărei virtuţi. Viaţa de acum este şcoală duhovnicească, luptă, nevoinţă, război cu păcatul sau cu duhurile răutăţii cele de sub cer, care se luptă cu noi în scop rău.


Fiecare are nevoie să se deprindă a birui în sine păcatul cu ajutorul lui Dumnezeu, căci fără Dumnezeu nu ajungi nici până la prag, şi de la Dumnezeu sunt date toate puterile spre viaţă şi bună credinţă: trebuie doar să nu ne lenevim a le folosi. Vreţi să vă învăţaţi a răpi cu sila împărăţia Cerurilor ? învăţa-ţi-vă de la sfinţi felul cum s-au nevoit ei, cum s-au silit în fel şi chip, ce lepădare de sine aveau, ce neîmpătimire de bogăţie, de cinstea şi de slava lumească, de îndulcirile trupeşti, ce osârdie pentru Dumnezeu, ce rugăciune neîncetată, ce osteneală, ce fapte bune !

Şi cât de neabătuţi au ajuns la împărăţia lui Dumnezeu! Niciunul dintre ei nu a fost ruşinat - toţi au primit viaţa nestricăcioasă şi slava veşnică, veşnica fericire, şi se află în afara oricărei temeri de a pierde împărăţia Cerurilor, pe care au agonisit-o. Urmaţi-le şi voi, fiecare după puterea sa; citiţi, ascultaţi Cuvântul lui Dumnezeu, luaţi aminte, pricepeţi, năzuiţi fără încetare către scopul vieţii voastre, şi veţi primi fericirea cea veşnică. V-aţi ostenit, într-un fel sau altul, pentru bunăstarea cea pământească: osteniţi-vă mai ales pentru primirea vieţii veşnice. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte (bunătăţile pământeşti) se vor adăuga vouă (Mt. 6,33).

Sfântul Ioan de Kronstadt
Ultimile însemnări
/ioandekronstadt.wordpress.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu