Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 3 mai 2011

CINE ESTE MIREM? A EXISTAT SAU NU O ACTIUNE DE COMANDO ASUPRA MANASTIRII NEGRU VODA? CINE A COMADAT-O? UNDE SUNT CALUGARII?

PROCLAMATIE
a monahilor ortodocsi români,


cãtre binecredinciosul popor ortodox român,

Sfîntului Sinod si întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

Ai nostri Arhipãstori si preaiubiti frati întru Hristos,

Semnatarii, pãrinti ai mãnãstirilor din România, stareti, ieromonahi, monahi si monahii, ridicã glas de chemare la unitate si mãrturisire cãtre toatã suflarea ce-si mãrturiseste ortodox crezul si vietuirea. Cu totii mostenim rînduiala - încredintati fiind de Sfintii Pãrinti - ca orice hotãrîre în Biserica Ortodoxã sã se facã canonic, unanim si conform predaniei patristice. Noi monahii, ca unii ce întreit ne-am fãgãduit lui Dumnezeu si ni s-a încredintat Adevãrul ortodox spre mãrturisire, nu putem încãlca si nici trece peste ceea ce Proorocii au profetit, Sfintii Apostoli au propovãduit si De-Dumnezeu-Purtãtorii Pãrinti au hotãrnicit la cele Sapte Soboare Ecumenice si Locale. Astfel, Canonul 15 întocmit la al Nouãlea Sinod (I-II) din Constantinopol de la anul 861, spune despre cei ce propovãduiesc public eresul sau îl învatã în Biserici, sã fie îndepãrtati de comuniunea cu credinciosii si afurisiti, ca unii ce fac schismã si sfãrîmã unitatea Bisericii. În acest fel toti devenim strãjuitorii adevãrului în Bisericã si purtãtori de grijã ai Sfintei Traditii cãlãuzitoare cãtre mîntuire.

Rãmînem înmãrmuriti privind la hotãrîrile ce reprezentantii Bisericii Ortodoxe le iau privind viata Bisericii ce o pãstoresc. Am tot nãdãjduit cã toate aceste neîmpliniri se vor opri, dar ne-am înselat. Am început sã credem cã de la înãltimile la care sunt, nu se mai vede calea de întoarcere, cã deja este prea tîrziu. Asadar, actele si declaratiile prelatilor Bisericii Ortodoxe referitor la celelalte culte, ne-au pricinuit o adîncã mîhnire si ne supun la o grea încercare duhovniceascã, pentru cã sunt lucruri nemaiauzite si total contrare credintei Sfintilor Pãrinti.

Din aceastã pricinã, atitudinea noastrã fatã de noile erezii si schisme trebuie sã se facã auzitã de cãtre toatã suflarea ce-si lucreazã în chip ortodox mîntuirea. Asadar, întemeiati fiind pe cuvintele Sfintilor Pãrinti, declarãm ferm si categoric:

* Nu este posibilã unirea cu catolicii atîta timp cît acestia nu renuntã la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata conceptiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare, s.a.), la neo-rînduielile scolastice si nu primesc botezul ortodox prin afundare. Nu putem uita istoria încã sîngerîndã a uniatiei catolice din Ardeal si nu putem fi ignoranti la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de Marele Apus. Planul masonic în cauzã constã în a pecetlui unirea religioasã fãrã a se tine cont de divergente, printr-o recunoastere reciprocã a tainelor si a mostenirii apostolice, fiecare recunoscînd pe ceilalti drept Bisericã, apoi realizarea unirii neortodoxe (intercomuniune), la început limitatã, apoi lãrgitã. Dupã care va rãmîne sã fie pusã problema diferentelor dogmatice, considerate depãsite si dezbinãtoare. Pentru aceasta ne ridicãm împotriva oricãror rugãciuni în comun cu catolicii si protestantii, mai ales asupra unitãtii si reconcilierii ecumeniste ce defãimeazã Sfintele Taine. Toti cuviosii si mãrturisitorii Pãrinti de dupã Schisma din 1054 au luptat împotriva eresurilor latinesti, dogmelor mincinoase, expansiunii politice, si s-au sfintit, împotrivindu-se pînã la sînge. Cuvintele lor au pînã azi puterea si lucrarea Duhului Sfînt si ne îndreptãtesc a crede cã: „Existã doar o singurã Bisericã a lui Hristos, cea Ortodoxã, apostoleascã si soborniceascã, nu mai multe,” (Sf. Fotie), iar „pe papa Sfînta Bisericã îl afuriseste si eu, împreunã cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc.” (Sf. Paisie de la Neamt)

* Rãmînerea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor este un act de apostazie, de trãdare a adevãratei credinte, prin acceptarea hotãrîrilor ce contrazic fãtis dogmele Ortodoxiei si canoanele Sinoadelor Ecumenice. Neamul ortodox este rãdãcina, trunchiul, frunza si rodul Bisericii al cãrei cap e Iisus Hristos Dumnezeu-Omul. Nu putem negocia „democratic” dogmele Bisericii si nu putem sta pe picior de egalitate cu catolicii, protestantii, evreii, budistii sau musulmanii, atît timp cît doar în potirele noastre se întrupeazã Adevãratul Hristos Cel nãscut din Preasfînta Fecioara Maria. Noi ortodocsii nu avem nimic de adãugat sau de scos din crez sau slujbe, iar Sfîntul Marcu al Efesului pecetluieste cele de mai sus spunînd cã: „În materie de credintã nu existã concesie iar chestiunile credintei nu îngãduie iconomia.”

* Demascarea politicii globaliste de integrare religioasã în UE ca fiind demonicã si fundamentată pe principii anticreştine, luarea de mãsuri împotriva noilor buletine cu cip si a card-urilor ce înainte-merg pecetluirii apocaliptice. Vãdirea manifestãrilor new-agiste ce îndrãcesc pe tineri, rescrierea adevãratei istorii bisericesti-nationale si revigorarea valorilor traditionale. Nu avem pricinã de a supune Biserica presiunilor politice si de a da Cezarului mai mult decît i se cuvine. Împãrãtia noastrã e în ceruri, dar trebuie sã o dobîndim încã din viatã, fãrã a ne vinde ortodoxia si românismul.

Facem un ultim apel cãtre Sfîntul Sinod, pentru numele lui Dumnezeu opriti-vã cît nu e prea tîrziu! Hotãrîti iesirea Bisericii Ortodoxe Române din Consiliul Ecumenic, nu mai pîngãriti altarele cu rugãciuni împreunã cu ereticii, nu mai primiti pe cei nebotezati ca fii ai Bisericii, nu vã plecati compromisurilor politice si nu ne siluiti libertatea si constiinta cu legitimatii comuniste. Nu mai putem rãbda privind noile rînduieli ce desconsiderã Sfintele Canoane, cenzureazã Sfintii Pãrinti, ignorã dogmele si hotãrîrile Sfintelor Soboare si rãstãlmãcesc Sfintele Scripturi. Nu introduceti schisme si dezbinãri în Bisericã, nu încercati sã uniti ce e despãrtit, cãci singurul lucru care-l veti reusi e sã distrugeti unitatea Ortodoxiei, sã fisurati adînc temelia Bisericii si sã ridicati cea de-a doua Mare Schismã. În acest ecumenism bolnav, B.O.R. acţionează individual, fără încredintarea celorlalte biserici ortodoxe surori, fără a fi împuternicită printr-o hotărîre a vreunui sinod inter-ortodox, putînd fi declarată oricînd ca fiind schismatică şi eretică de către celelalte Patriarhii ortodoxe. Veniti-vã în fire si treziti-vã! Atît timp cît veti rãmîne cu Hristos, vã vom urma, iar de vã veti pune interesele personale mai presus de cele ale Bisericii, vã vom socoti apostati. Lepãdati toate aceste înselari, pentru ca nu cumva poporul urmîndu-vă, sã se lepede de Biserica lui Hristos.

Toate aceste lacrimi de sînge voim a le sterge de pe chipul Bisericii, alminteri vom trece peste ascultarea de pãcat si vom înainta proteste oficiale, vom iesi în stradã si vom alcãtui sinod de rezistentã. Nimãnui, nicãieri si niciodatã nu i se va îngãdui a sacrifica pentru binele sãu, cea mai micã pãrticicã din Credinta Ortodoxã. Cu noi este Dumnezeu si pentru Hristos voim a merge pînã la capãt, chiar sã ne vãrsãm sîngele dacã situatia o cere, pentru ca nici o literã din sfintele cuvinte sã nu sufere vreo vãtãmare, pentru ca toti cu urechi de auzit sã priceapã si cu ochii ce vad sã-nteleagã.

Iertare tuturor pentru toate si primiti rugãmu-vã acestea ca o cununã, ca o sulitã, ori ca o Cruce.

Semneazã,
Tot Soborul de monahi si monahii, încã vii,

ai României Ortodoxe

Iata si un articol aparut pe piatza.net despre actiunea in forta asupra manastirii Negru Voda, care ma duce cu gandul la prigoana manastirii Esfigmenu sau a episcopului Artemie:

Ortodoxia Româneasca sub asediul masoneriei
În primăvara anului 2003, un grup de comando al trupelor antiteroriste a descins la mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel. 12 călugări au dispărut peste noapte şi nimeni nu a dat o explicaţie coerentă. Un singur ziar local din Argeş a avut curajul să relateze faptele şi să înceapă o anchetă. După mai bine de patru ani, acest caz este tot învăluit în mister.

Evenimentele s-au petrecut la scurt timp după lansarea „Proclamaţiei Mişcării Ortodoxe de Reînviere Monahală”. Această misterioasă mişcare alcătuită, după declaraţiile care circulă pe Internet, din 500 de călugări, călugăriţe, stareţi, preoţi ortodocşi şi având susţinerea unor călugări de la muntele Athos, protestează împotriva unor hotărâri ale celor care conduc acum Biserica Ortodoxă Română. Ecumenismul este demascat ca erezie de Proclamaţia care atacă, de asemenea, prezenţa masonilor în fruntea Bisericii.

Comando la mănăstire. Fenomene paranormale sau conspiraţie?

Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel a fost ctitorită în 1215 de domnitorul Radu Vodă. În 2003 aici îşi duceau viaţa 12 călugări, conduşi de stareţul Vichentie Punguţă.

Într-o noapte din Săptămâna Luminată (săptămâna de după Sărbătoarea Paştelui), trupele Departamentului de Intervenţii Antiteroriste (DIA) iau cu asalt mănăstirea. Toţi călugării sunt îmbarcaţi în forţă, fără nici o explicaţie, în dubele parcate în faţa porţii. Destinaţia? Necunoscută. În ziua următoare este adus în mănăstire un grup de măicuţe, care susţin cu tărie că ele sunt acolo de la întemeierea mănăstirii. Acest lucru este infirmat chiar de prezentarea făcută pe Internet a mănăstirii Negru Vodă, în care se afirmă că aceasta este o mănăstire de călugări.

După o săptămână, câţiva dintre cei luaţi pe sus de mascaţi în plină noapte apar la mănăstirea Curtea de Argeş, însă au „interdicţie de a vorbi”. Despre părintele Vichentie se spune că a plecat în America „în pelerinaj”. Dar călugării ortodocşi nu merg în America în pelerinaj, deoarece nu există locuri sacre pentru ortodocşi acolo.

Minciuna măicuţelor, cum că ar locui dintotdeauna la Mănăstirea Negru Vodă, era totuşi prea gogonată. Mult mai târziu, reprezentanţii Arhiepiscopiei Argeşului au dat câteva declaraţii oficiale, dar nici versiunea lor nu lămureşte ce s-a petrecut. Explicaţiile lor, date în 2006 unicului ziar care a avut curajul să investigheze subiectul, sunt însă cusute cu aţă albă şi pline de contradicţii. Poziţia oficială a Bisericii, care ar fi trebuit să protejeze călugării de abuzurile autorităţilor statului, dovedeşte din contră implicarea acesteia în evenimente.

Fostul stareţ de la Mănăstirea Negru Vodă, expediat sau autoexilat în străinătate, reuşeşte să trimită de acolo un material cutremurător despre descinderea din 2003. Acest material a circulat din mână în mână şi poate fi citit acum pe Internet.

Versiunea oficială: la mănăstirea Negru Vodă s-au făcut… reparaţii?! curăţenie?!

Purtătorii de cuvânt ai Episcopiei Argeşului şi ai Episcopiei Muscelului, ca şi episcopul Calinic Argeşeanul admit, în cele din urmă, trei ani mai târziu, că a avut loc o mutare a comunităţii de călugări. Însă una temporară, se dezvinovăţesc ei. „În urmă cu trei ani, la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung au fost executate nişte lucrări de reparaţie. Cu acea ocazie au fost mutaţi călugării la alte lăcaşuri de cult din judeţ,” declară în 2006, pentru un ziar electronic argeşean, consilierul episcopal Ovidiu Vlăsceanu.

Protopopul de Muscel, Eugeniu Matei, vrea să îi ţină isonul, dar vorbeşte despre o acţiune de curăţare a mănăstirii: „În perioada ianuarie-septembrie 2003, călugării de la Mănăstirea Negru Vodă au fost repartizaţi la alte lăcaşuri de cult din judeţ, deoarece în cadrul complexului monahal s-a făcut curăţenie. În toată această perioadă, la Negru Vodă au fost aduse măicuţe pentru a pregăti masa muncitorilor şi a face rânduiala aşa cum se cuvine într-un sfânt lăcaş.” De ce nu puteau face călugării de mâncare muncitorilor şi a fost necesar să fie aduse măicuţe, practică nemaiîntâlnită în nici un alt caz de renovare a unei mănăstiri, rămâne un mister. La fel cum, vorbind de o perioadă de câteva luni în care s-a făcut mutarea, Eugeniu Matei abate atenţia de la faptul că toţi cei 12 călugări au fost mutaţi într-o singură noapte şi nu s-au mai întors apoi la mănăstire.

MIREM, Mişcarea Ortodoxă de Reînviere Monahală

„Curăţenia” de care vorbesc reprezentanţii episcopiei este însă una simbolică. Mascaţii au intervenit în forţă întrucât se credea că la Negru Vodă se afla un nucleu al Mişcării Ortodoxe de Reînviere Monahală (MIREM). Aceasta este, conform propriului statut: „una din reacţiile născute la ultimele evoluţii din interiorul Bisericii Ortodoxe Române, şi la hotărârile luate de capii acesteia care sunt total contrare învăţăturilor lăsate de Sfintii Părinţi ai Bisericii.”

Proclamaţia lansată în primăvara anului 2003 de Mişcarea Ortodoxă de Reînviere Monahală probabil că a venit ca o lovitură pentru Biserica Ortodoxă Română (BOR). Această proclamaţie afirmă că peste 500 de călugări, călugăriţe, preoţi, stareţi sunt „înmărmuriţi” de hotărârile capilor Bisericii, care vin în contradicţie cu credinţa seculară ortodoxă şi sunt, de altfel, veritabile erezii. Proclamaţia cere Patriarhiei retragerea BOR din Consiliul Ecumenic şi cere ca Biserica să ia poziţie împotriva politicilor de globalizare, precum şi împotriva intrării României în UE.

Este foarte posibil ca evenimentele de la Mănăstirea Negru Vodă din primăvara anului 2003, evenimente care au survenit la o săptămână de la lansarea Proclamaţiei, să nu fie deloc singulare. Este de asemenea foarte posibil ca Patriarhia să fi cerut sprijinul serviciilor secrete pentru a depista componenţa MIREM şi a extermina această Mişcare. Cert este că nu s-a reuşit anihilarea ei. După trei ani şi jumătate, aceasta continuă să existe şi înţelegem discreţia care o înconjoară pe de o parte ca prudenţă a celor care fac parte din MIREM şi ca muşamalizare, din partea oficialităţilor.

Acţiunile MIREM sunt cu precădere orientate împotriva masonizării şi ecumenizării Bisericii Ortodoxe Române. Printre altele, a luat poziţie împotriva introducerii în România a noilor cărţi de identitate cu microchipuri. L-a demascat, înainte de alegerea noului patriarh, pe mitropolitul Daniel al Moldovei ca fiind francmason. A organizat proteste publice la Patriarhie în acest sens şi a postat afişe în principalele oraşe. Presa a relatat destul de puţin despre aceste acţiuni, ridiculizând şi minimalizând importanţa acestei mişcări alcătuită din 500 de călugări, aşa cum face de fiecare dată când are de-a face cu cei ce nu sunt recunoscuţi de masonerie.

Biserica trebuie totuşi să dea explicaţii pentru cazul Negru Vodă

Revenind la cazul de la mănăstirea Negru Vodă, s-au cerut, dar nu s-au oferit, explicaţii. Cităm câteva fragmente din materialul care a circulat pe Internet: „La cererea noastră de a face cunoscută părerea avizată a oficialilor episcopali în legătură cu dispariţia nocturnă a obştii de la Negru Vodă, am fost respinşi cu cuvintele: «Nu avem nimic de declarat». Asemenea fapte sunt de netolerat, de neînchipuit, de netrecut sub tăcere! Este clar un abuz, o încălcare flagrantă a drepturilor de vieţuire într-o ţară ortodoxă, dar de cine îngăduită? De cine pusă la cale? Cine şade în spatele întregii regii, căci actorii îi cunoaştem? Să fi fost acolo sălaşul vreunui cuib terorist ce pregătea atentate la adresa Ortodoxiei şi care doar cu trupe super-specializate a putut fi anihilat? Greu de închipuit! Nu vrem să ne lansăm în afirmaţii neîntemeiate, dar ca o coincidenţă, descinderea a avut loc cam la o săptămână după lansarea Proclamaţiei Mişcării Ortodoxe de Reînviere Monahală. Dacă mercenarii au crezut că în Negru Vodă este centrul Mişcării s-au înşelat amarnic. Ceea ce ne stârneşte pricini de nelinişte este tocmai modul comunisto-securist de operare ce aminteşte întrucâtva de sinistrul an ‘59, când călugării şi monahiile au fost evacuaţi „legal“ din mănăstiri prin decretul 410 (ce luaţi aminte, nu a fost încă abrogat!) semnat de liftele roşii în acordul şi sprijinul cât disimulat, cât manipulat al prelaţilor vremii.

Problema ce o ridicăm este însă de conştiinţă:

• Ce-aţi face dumneavoastră, da, chiar oricare dintre cititorii acestor rânduri – monahi sau nemonahi – de aţi fi puşi în situaţia de a fi declaraţi de oficiali pur şi simplu dispăruţi sau chiar nenăscuţi, şi să vă treziţi înghiţiţi de beciurile Securităţii pentru oarece bănuieli de propagandă ortodoxă antiecumenistă? Să fiţi condamnaţi pentru aceasta, conform decretului x, la temniţă sau internaţi în vreun ospiciu pentru „acţiuni teroriste de destabilizare a României“!

• Ce-aţi face de veţi afla apoi că toţi v-au uitat, că nimănui nu-i pasă, că tuturor le e frică de represalii şi tac mâlc, că cei responsabili nu vor să bage de seamă.

• Ce-aţi face dacă v-ar dispărea peste noapte duhovnicul – cică ar fi plecat să-i încreştineze pe eschimoşi?

Cât despre cele ale credinţei, ortodocşii şi Ortodoxia din România se manifestă în plin spaţiu totalitar. La orice cuvânt anti-eres de-al nostru, Big Brothers au pregătit mii de contre, unele chiar în formă de bâtă. Dar cui îi e frică de beci, de lanţuri, de mărturisire? Bătrânii cercaţi au sfătuit cam aşa: „Vremea noastră a cam trecut, voi sunteţi cei ce trebuie să duceţi până la capăt nestinsă flacăra Ortodoxiei. Noi am înfundat temniţele comuniste, tocmai ca voi, cei ce ne urmaţi, să nu mai treceţi prin iadul acela. Nu vă siliţi spre eroisme gratuite. Nu denigraţi arhiereii apostaţi. Încă nu a venit timpul.“ Dar când plinirea vremii va sosi, vom cunoaşte lămurit aceasta, căci atunci „urâciunea se va trufi pe faţă în locaşurile sfinte“. Pentru monah este o normalitate a afirma adevărul fără să se bată cu pumnul în piept; poţi ajuta poporul fără a crea dizidenţă, panică şi răzvrătire şi fără „a arunca cu pietre“ în ierarhie. Pentru monahismul contemporan, anihilarea obştii Mănăstirii Negru Vodă este doar un nor ce prevesteşte furtuna ce va să vină. Aşadar, oare cine urmează?”

Oare cine va urma?

Aşa se încheie, în mod aproape profetic, materialul care dezvăluie abuzurile din 2003. În mediile ortodoxe se cunosc astăzi mai multe cazuri „care au urmat”. Cel mai recent este cel de la mănăstirea Petru Vodă din Bucovina, unde stareţul Iustin Pârvu a fost înlocuit cu un mason ( NR????ramane de verificat asta). Acest lucru a dat naştere unor ample proteste din partea călugărilor şi credincioşilor, care au fost înăbuşite cu ajutorul poliţiei. Se urmăreşte chiar eliminarea din rândul monahilor „recunoscuţi” a celor care nu sunt de acord cu masonizarea şi ecumenizarea Bisericii Ortodoxe.

Un alt caz este cel al părintelui Calistrat de la mănăstirea Bârnova, care a îndrăznit să îl „mustre” în public pe Daniel, mitropolitul Moldovei (pe vremea când acesta încă nu era Patriarh), trăgându-l chiar în glumă de barbă, fapt care a făcut să fie interzis de la cele sfinte pe termen nelimitat.

Părintele Amfilohie Brânză de la schitul Diaconeşti din Bacău, discipol al lui Cleopa, este şi el ameninţat cu caterisirea (răspopirea) deoarece i-a spus în public unui episcop că trebuie „să ascultam mai mult de Dumnezeu decât de conducătorii de tot felul”. Şi cum acesta nu a fost de acord cu această afirmaţie, Amfilohie l-a întrebat în mod inevitabil: „Prea-sfinţia voastră sunteţi mason?”. Iar episcopul, lăsând la o parte orice menajamente i-a răspuns: „Băi băiatule, tu nu ştii ce e asta, ia cel mai mare mason şi îmbracă-l în veşmintele arhiereşti şi se topeşte tot răul din el”. Părintele Amfilohie nu s-a lăsat: „Dacă sunteţi mason, Prea-sfinţite nu vă mai pomenesc la sfintele slujbe, că mulţi sfinţi şi sinoade au condamnat masoneria!”

(poate nu prea aveti timp liber,dar va recomand sa vedeti urmatoarele videoclipuri)

În timp ce astfel de preoţi şi călugări, care iau poziţie împotriva masoneriei, sunt marginalizaţi, persecutaţi sau puşi sub interdicţii de tot felul, vedem cum tot mai mulţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe nu se dau în lături să participe făţiş la ritualuri masonice. Recent am putut vedea cum la înmormântarea lui Florian Pittiş ritualul masonic a primit binecuvântarea unui preot ortodox. O ceremonie de numire a unor cavaleri de Malta s-a desfăşurat la Arad într-o catedrală ortodoxă şi o alta a fost oficiată la Suceava cu participarea unui preot ortodox.

***

3 comentarii:

 1. hopa, interesant ar trebui investigată situaţia

  RăspundețiȘtergere
 2. ar trebui, dar cine sa o faca? toti sunt fie vanduti , fie fricosi.

  RăspundețiȘtergere
 3. Mutarea calugarilor nu are nimic de a face cu MIREM, ci cu altceva. Asta din spusele unui martor ce a trecut pe acolo.

  Se spune ca protopopul de acolo a reclamat pe calugari pentru lipsa de spirit gospodaresc, si pentru ca niste vite pasteau prin curtea manastirii in jurul bisericii.

  RăspundețiȘtergere