Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 21 iulie 2010

Doamne, păzeşte Sfânta Ta Biserică

Doamne, păzeşte Sfânta Ta Biserică

[ Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! În aceste vremuri când se dă război împotriva Bisericii lui Hristos, este binevenit ca şi în parohiile din care faceţi parte să se citească rugăciuni speciale. Nădăjduim, că, fiind propuse părintelui în duhul smereniei şi al dragostei, ele vor fi citite înaintea Sfântului Prestol spre apărarea dreptei credinţe şi întărirea neamului creştinesc.

Rugăciune la Sf. Proscomidie


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte de la noi, nevrednicii robii Tăi (numele), jertfa aceasta şi, iertând nouă toate greşelile noastre, adu-ţi aminte şi de toţi cei ce vrăjmăşesc împotriva credinţei ortodoxe (numele vrăjmaşilor credinţei) şi ne asupresc pre noi şi nu le răsplăti lor după faptele lor, ci, după mare mila Ta, îi întoarce pre dânşii: pre necredincioşi către dreapta credinţă, iar pre credincioşi - ca să se abată de la rău şi să facă bine; ca nici unul dintr-înşii să nu piară prin noi, nevrednicii. Iar pre noi şi Sfânta Ta Biserică, cu tăria Ta cea întru tot puternică, de tot răul şi îmbulzeala, cu milostivire, ne păzeşte.

Rugăciune pentru Biserica care se află întru necazuri şi împresurări

Doamne Dumnezeul nostru, Atotputernice şi Multmilostive!

Întru umilinţa inimilor noastre cu smerenie ne rugăm Ţie: păzeşte sub Acoperământul bunătăţii Tale de toată înconjurarea cea rea Sfânta Ta Biserică şi pre noi, scârbiţii, credincioşii fiii Săi.

Îngrădeşte-ne pre noi cu sfinţii Tăi Îngeri în toate căile noastre ca nimic să nu izbândească cei ce se oştesc asupra noastră şi fiul fărădelegii să nu îndrăznească a ne înrăi pre noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu