Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 28 mai 2010

PROFETII DESPRE VREMURILE DE PE URMA (II)

Proorocia Sfintului Nil Atonitul despre al optulea sobor
(din "Minunile si vededniile Sf. Parintelui nostru Nil, izvoritorul de mir, cel din Sfintul munte Athos" )

Pentru aceasta zic: Cind va trece de patru ori cite 25, care fac o suta de ani (adica de la 1776 pina la 1875) atunci care in ce stare o sa ajunga viata monahicesca, si dupa acesta cind vor mai trece de trei ori cite 25 (adica de la 1875 pina la 1950 care este in mijlocul milenilui al 8-lea de la zidirea lumii, adica 7500 de ani) oare cita tulburare o sa se faca? Amestecare de singe, stricare de copii, sodomii, curvii, preacurvii si toate alte faradelegi pierzatoare. Si o sa se pacatuiasca neincetat si nu o sa se gaseasca nici inceputul si nici sfirsitul.
Duap aceea va fi soborul al 8-lea; acesta va alege: binele de rau, pravoslavia din eresuri. Precum la arie alege griul din paie, griul pentru oameni, iar paiele pentru foc. Si o sa se faca pace putina vreme si apoi iar o sa se intoarca la viclesuguri si spre pieire. Si nu o sa se cunoasca ce este frate sau sora, tata sau mama, fiul se va impreuna cu mama lui, si nu vor cunoaste cununie, numai vor avea o volnicie spre curvire. Ca la Sodoma si Gomora si la cele mai rele. Ca fratele va avea pe sora lui in loc de muiere si fiul pe mama lui de muiere, si va omori fiul pe tatal sau ca sa curveasca in slobozenie cu mama sa. Si alte mii de rautati vor face si cit vor spori rautatile, atita nenorocire se va face. Iubirea de avutii sfatuieste spre pierzare iar neagoniseala spre mintuire. pentru ca muntuirea omului o primejduieste sa se prapadeasca, iubirea de averi. Si a incaput intre monahi in ziua de azi in schituri si la pusnici si mai virtos in toata lumea. Iubirea de avutii e scaun a lui antihrist. Pecum proorocii au proorocit venirea Domnului Hristos, asa si aceasta iubire a adus minciuna in lume, si pentru multa ingrijire a pierzarii si a faradelegii si momindu-se cu minciuna oamenii fac faradelegi, nedreptatesc, fura, rapesc, fiindca au pierdut adevarul iar minciuna ii impartaseste.
Adevarul este intruparea Mintuitorului Hristos si propavaduirea Evangheliei. iar minciuna este aratarea lui antihrist si imparatia lui, care va aduce lipsa in lume si pierzarea, fiindca multa grija il intuneca pe om si-l face nesimtitor si isi face gatire spre pierzare la antihrist.
Mintuirea atirna la cei ce nu se supun lui antihrist, iar lucrarea acestuia este: grija celor desarte si materia lucrurilor lumii, cistigarea metalurilor pamintului. Acesta este capul rautatilor si propavaduirea pierzarii si stricarea mintuirii.... Ginditor, antihrist se afla in lume si de la inceput, de cind a cazut din starea lui, lucreaza. Si a amagit pe oameni in desertaciune si i-a facut nesimtitori: curvesc, preacurvesc, pacatul sodomiei si savirsesc negutatorii trupesti mincind si bind, uitind de Dumnezeu.
Si Dumnezeu s-a milostivit cu facerea Chivotului, ca sa se pocaiasca, iar ei s-ai dat spre cele trupesti si asa nesimtirea lor a adus Potopul. Precum si astazi s-au dat la multa cistigare si grija vietii, a rapirii, a vinzarii, a minciunii, a curviei, a sodomei, a lacomiei, a mindriei, a nedreptatii, a deznadajduirii, a leneviei de cele bune, a mindriei inimii, a pomenirii de rau, a vrajbii, a iubirii de averi, a iubirii de argint, iubitor de avutii in vasul sau, la venirea lui antihrist. Fiindca mai inainte or sa se-ntunece simturile oamenilor cu nesimtirea intunericului si oamenii or sa se-ntunece de patimi precum zice Sf. Apostol Pavel: "Precum n-au tinut adevarul Evangheliei, dînd cinste si intiiciune patimilor, i-a dat pe dinsii Dumnezeu duhului inselaciunii, ca sa se implineasca intru dinsii faradelegea..."


Sf. Nil Atonitul despre inmultirea faradelegii"

Cind se va inmulti faradelegea o sa se adune toate prihanirile si necuratiile lumii, si o sa se invisteriasca necurata fica a curviei care sa fie lacas al preacurviei. Ca precum Doamna noastra de Dumnezeu Nascatoare a fost Preacurata mai inainte de Nastere si in Nastere si dupa Nastere, Preasfinta Fecioara, si a Nascut pe Iisus care nu a stiut pacat; asa din contra necurata aceea fica, muma faradelegilor, va fi si mai inainte de nastere si in nastere si dupa nastereqa spurcatului antihrist, o sa fie curva necurata si preacurva in toata viata ei. La aceasta necurata o sa se adune toate faradelegile si o sa nasca pe fiul pierzarii. Si din pricina lipsirii Darului Sfintului Duh la oameni, pentru pacatele si faradelegile lor, o sa se aduna si o sa invie toate faradelegile oamenilor in pintecele ei. Si dupa nasterea filului pacatului, o sa vina toata lipsa la oameni. Intii o sa se lipseasca de dragoste, de unnire, de curatenie. Al doilea tot locul si orasul de pastori tematori de Dumnezeu si proistosi credinciosi. Al treilea Bisericile lui Dumnezeu de arhierei si de duhovnici si preoti evlaviosi, precum de acum au inceput a se lipsi. Dupa aceea o sa se arate si acest necurat dupa cresterea virstei lui si o sa se umple de sataniceasca putere ca sa faca semne si minuni inaintea ochilor oamenilor patimasi, precum a facut Chinopsos mincinoasa inviere, fiindca la sfinti nu are lucrare in slabiciune ci numai la cei intunecati de patimi. Precum marele Macarie vedea pe muiere in firea ei, pe care o vedeau oamenii ca pe o iapa. Si o sa se fatarniceasca cu blindetea, pentru ca sa plece pe noroade la inselaciunea lui, ca sa se faca monah. Asemenea se va arata pasnic si smeritm, ca sa i se inchine toti. Fiindca hrana lui o sa fie tulburarea oamenilor, cind se vor tulbura oamenii se va bucura. Aceasta este uitarea credintei si a fricii lui Dumnezeu, peacurvia, curvia, sodomia, iubirea de avutii, iubirea de argint, pomenirea de rau, zavistia, osindirea, minciuna, clevetirea si celelalte rautati. Cu acestea o sa se hraneasca si o sa stapineasca toate cetatile. Fiindca nu o sa se gaseasca alt om vrednic sa stapineasca cetatile, pentru aceea toata lumea o va stapini si o sa-l aiba pe acesta atotstapinitor.
Atunci pe cit vor capatui, vor socoti ca-si lucreaza mintuirea. Atunci o sa se defaime Sfinta Evanghelie si Biserica lui Dumnezeu si o sa fie multa lipsa in lume. Semne si aratari de la Dumnezeu in mijlocul lipsirii. Foame indoita, simtita si gindita. Simtita, ca o sa se inchida cerul ca in zilele lui Ilie, pentru faradelegile lor si nu o sa dea ploaie si vor flaminzi oamenii de cuvintul lui Dumnezeu, ca nu o sa se gaseasca vre-un Drept cu fapte bune ca sa-i invete Cuvintul mintuirii. Si o sa se ridice blagoslovenia lui Dumnezeu de la mincaruri si bauturi. Fiindca pe cit vor minca mai mult vor flaminzi. Atunci cei bogati isi vor deschide comorile lor si aurul si argintul vor fi defaimaite si o sa se calce pe drumuri ca pietrele. Atunci o sa se zamisleasca rautatea luceafarului in inimile oamenilor siu atunci o sa vietuiasca paginatatea cu pintecele lui antihrist. Si se va ridica Darul lui Dumnezeu de la oamnei, precum zice Scriptura. Nu va locui Duhul lui Dumnezeu in acesti oameni fiindca sunt trupuri. O sa se imputinese si oamenii si o sa moara pe drumuri precum pasarile, pecetluiti de antihrist, vor minca carnuri de oameni morti, neputind suferi foamea si lesinarea, si mincind trupuri moarte vor muri si ei.
Iar intelesul pecetii lui antihrist (666) este asa: "Al meu esti si al tau sunt, de buna voie viu, nu de sila". Vai si amar celor pecetluiti! Si o sa se faca tulburare mare in lume. Si auzind oamenii in alta parte pace, o sa se mute acolo. Si o sa gaseasca mai multa lipsa. si o sa auda de la locuitori: O, cum ati venit in acest blestemat loc, unde nu a ramas intelegere omeneasca? Atunci, vazind Dumnezeu tulburarea oamenilor, o sa Porunceasca marii sa-si ia ce dintii stare si io sa se urce focul cel de sub pamint din care se infierbinta apele calde, si o sa fiarba apa lumii precum fierb apele de la metale si atunci vor inceta oamenii sa se mute din loc in loc. Si din fierberea marii o sa se desfiinteze fata pamintului si o sa se usudce pamintul si nu va rasari iarba si copacii nu vor da lastare, izvoarele apelor se vor usca, dobitoacele si pasarile vor muri de aburii marii si ai puciiasei. Si iata vremea se apropie si voi nu intelegeti, fiindca viclesugurile oamenilor s-au inmultit si s-au facut stihiile grabnic, pentru a se apropia sfirsitul ce l-a orinduit dumnezeu in mijlocul milemiului al 8-lea.
Deci Dumnezeu, purtind grija de mintuirea oamneilor celor cu bunavointa, o sa trimita pe Enoh, pe Ilie si pe Ioan Bogoslovul (Evanghelistul) sa propavaduiasca si sa intareasca marturisirea pentru acei ce o sa se mintuiasca si sa invete ca cei care nu se vor pecetlui se vor mintui in Imparatia Cerurilor. Sa se insemneze cu semnul Crucii, ca insemnarea Sfintei Cruci izbaveste pe om de osinda iadului, iar lui antihrist ii da osinda iadului. De flaminzit sa rabdati, ca Domnul va va trimite ajutor din inaltine, iar oamenilor le va zice: Iata citi s-au pecetluit, s-au multumit. Si le va zice: Oamenii nu s-au multumit la insemnarea pecetei pierzarii, ci inselaciunea i-a facut nesimtitori si nu cunisc mintuirea lor. Oamenii cei materialnici, s-au facut draci si nu simt foamea si setea pentru care s-au facut intr-o unire cu dinsii, insa flaminzesc si insetoseaza mai multdecit voi, de sapte ori cite sapte. Rabdati putintel si o sa vedeti pe cei pecetluiti murind sufleteste si trupeste. Iar cei ce vor rabda din voi o sa traiti viata vesnica.
Opt milenii, opt mii de ani sunt. Deci venirea Domnului a fosat la anul 5508, care fac cinci milenii. Iar in jumatatea mileniului al 8-lea adica la 7500 de la facerea lumii si de la Hristos 2000, Deci 500 s-au lasat si de se vor mai lasa 50, vine.
Atunci antihrist vazind pe cei trei prooroci propavaduind Adevarul si dovedindu-i inselaciunea lui, o sa se minie si o sa porunceasca sa i se aduca inaintea lui. Si intii o sa-i momeasca zicind: Pentru ce voi nu va pecetluiti cu imparateasca pecete? Atunci o sa dojeneasca ei (sfintii) in fata pentru inselaciunea lui, zicindui: O, inselatorule si amagitorule antihriste! Nu-ti ajunge ca ai pierdut atitea suflete, ci ne silesti si pe noi sa te asculatam? Blestemata este pecetea ta si slava ta si cu pirzarea ta a venit si sfirsitul lumii. Iar spurcatul auzind dojana si blestemurile ce i-au facut sfintii, singur o sa ia sabia si o sai taie, iar dupa moartea lor o sa poruncesca la ai sai sa faca mai cumplite rautati. Adica: curvii, preacurvii, sodomii, ucideri, rapiri, miciuni, furtisaguri, tiranii, vinzari de oameni si cumparari de copii, parte barbateasca si femeiasca, si o sa curveasca in drumuri de fata precum cîinii. Iar oamenii celui spurcat, avind libertate sa stinga firea omeneasca cu multe chipuri ale rautatii, silindu-se simtitor si ginditor cu rautatea lor sa prapadeasca bunatatea oamenilor si sa-si iasa din mintile lor, din multa neastimparare si o sa se faca scurti la trupuri ca dracii. (firea dracilor e scurta si rotunda, si firea oamenilor o sa se uneasca cu a dracilor sint la scurtimea trupului, vor fi pina la cinci palme lungime si o sa se faca mai vicleni decit dracii)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu