Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

joi, 5 august 2010

666 - semnul şi pecetea satanei şi a lui antihrist

666 - semnul şi pecetea satanei şi a lui antihrist

Unii oameni consideră că dacă ne vom sili să păzim poruncile lui Dumnezeu şi rânduielile Bisericii şi vom duce viaţă plăcută lui Dumnezeu, putem primi pecetea 666, că nu ne va afecta cu nimic.
Să nu facem această mare greşeală, căci înfierându-ne cu acest număr al fiarei în care este toată hula şi răutatea împotriva lui Dumnezeu şi a zidirii Sale, ne vom afla membri susţinători şi împreună lucrători cu cel cu al cărui simbol ne-am pecetluit.

Noul comunism (demonocraţia) - dictatura lui antihrist
Încă din primele veacuri ale creştinismului, în vremea marilor prigoane, creştinilor li se impunea de către puterea păgână îndeplinirea unor acte rituale sau însuşirea unor gesturi simbolice prin care se consacra ataşamentul omului în cauză faţă de stăpânirea respectivă şi bineînţeles lepădarea lui Hristos. Mărturisirea era o chestiune de viaţă şi de moarte. În cele mai multe cazuri, pentru a fi lăsaţi să trăiască creştinii erau obligaţi să recunoască printr-o semnătură sau doar verbal pe zei şi pe împărat ca adevăraţi dumnezei. Cei mai mulţi alegeau moartea.
De atunci până astăzi istoria ne-a adus înainte mulţime de creştini care au preferat să moară decât numai să dea de înţeles că nu ar crede cu toată inima în Dumnezeu. Au fost torturaţi şi omorâţi în chinuri groaznice numai pentru că au refuzat şi cea mai mică colaborare cu cei care erau duşmanii lui Hristos. Diavolul nu şi-a schimbat deloc strategia prin care încearcă să subjuge conştiinţele, să-l ducă pe creştin la pierderea harului.
Să ne amintim de vremea comunismului când regimul prin acordarea carnetului de membru de partid comunist urmărea influenţarea, subjugarea minţii şi a sufletului membrilor săi, îi făcea să creadă că totul e bine, că aşa trebuie făcut şi că ceilalţi care nu acceptă şi nu se supun sunt duşmani şi trebuie nimiciţi. Dar, în realitate, săracii, cei care primeau aceste carnete fie pentru că nu puteau să mărturisească până la capăt pe Dumnezeu, fie pentru anumite avantaje materiale sau adesea chiar pentru a putea face mai mult rău celorlalţi, prin această recunoaştere a regimului, prin solidarizarea cu un partid care dintru început luptase împotriva lui Hristos îşi deschideau sufletul pentru a deveni vasele lucrării diavolului, necredincioase, atee, subjugătoare, dictatoriale şi perverse; mulţi ajungeau să se transforme în torţionari (chinuitori) ai semenilor, urmărind să-i reeduce şi pe ceilalţi, să-i manipuleze, să-i controleze şi să-i stăpânească, impunându-le un mod de viaţă lipsit de Dumnezeu.
Stema comuniştilor care se găsea pe toate carnetele de membru, pe steaguri, pe instituţii etc. nu era altceva decât un cunoscut simbol al lui satana. Acest lucru nu ar trebui să ne mire căci întregul sistem dictatorial comunist s-a desfăşurat după un plan diabolic ai cărui promotori politici, după cum ştim, au fost Lenin şi Stalin. Treptat, în spatele faţadei de aspiraţii de bine pentru popoare, s-a descoperit genocidul spiritual şi uman înfăptuit în numele comunismului, un dezastru istoric fără precedent. Aşa se urmăreşte şi cu noul sistem de identificare ce atentează pe faţă la libertatea, nu doar a unui popor sau a mai multora, ci a întregii omeniri, pregătind un dictator ce nu va mai fi nici Hitler, nici Stalin, nici Ceauşescu.... ci cel arătat de aproape două mii de ani de Sfânta Scriptură - antihrist.
Cine a acceptat conştient sistemul comunist, în concepţia şi acţiunile sale, s-a făcut părtaş şi membru al acestei dictaturi şi s-a făcut vinovat împreună cu ei de toate relele făcute. Pentru că unii ca aceştia şi-au însuşit cugetarea lor, deci şi vina lor.
A venit vremea ca cel rău să nu mai lucreze în ascuns deoarece a dobândit o mare putere asupra omenirii prin răspândirea fără precedent a păcatelor. De aceea vedem astăzi că ni se impune pe faţă primirea, prin noile acte de identitate cu cip, a noilor carnete de partid. Iar faptul că numărul 666 este pus în locul stelei în cinci colţuri, înseamnă că de data aceasta pe faţă suntem încadraţi într-un nou partid care nu este al altuia decât al antihristului.
Noi nu trebuie să uităm că avem în noi pecetea Sfintei Treimi încă de la Botez ("pecetea darului Duhului Sfânt"), căci suntem botezaţi în numele Acesteia, şi avem totodată şi pecetea Domnului nostru Iisus Hristos, Sfânta Cruce, cu care am fost pecetluiţi pe veşnicie şi cu care pururea ne însemnăm. De altă pecete nu trebuie să ştim şi nici alta nu trebuie să primim.

De ce cipul din actele de identitate va conţine numărul 666?
Ni se spune că cipul biometric al paşapoartelor nu conţine numărul 666, dar noi ca şi creştini luminaţi de harul Duhului Sfânt ne putem pune câteva întrebări înainte de a face pasul acceptării acestui paşaport:
Cine ne poate asigura că paşapoartele cu cip nu conţin numărul 666, în condiţiile în care codul de bare EAN 13 a cărui citire se bazează pe recunoaşterea celor trei bare de control semnificând fiecare dintre ele cifra 6 se află prezent pe toate obiectele produse în Europa şi America?
Cine ne poate asigura că numărul 666 nu este ascuns în codificările înregistrate în softul cipului biometric?
Dacă presupunem că astăzi acest număr nu este prezent în cipul biometric pentru a nu stârni reacţiile creştinilor, cine ne asigură că aceeaşi batjocoritori ai lui Hristos care mânjesc totul cu numărul ce-l semnifică pe antihrist nu-l vor introduce peste puţină vreme în cip, atâta timp cât ei au accesul liber la memoria acestuia?
În primul rând ar trebui să observăm că primirea acestui cip în care se află ascunse datele principale privind identitatea noastră ca fiinţă socială şi biologică este în esenţă un lucru al întunericului, căci ne este ascuns vederii; îl vom avea asupra noastră, ne vom identifica cu el, deşi nu vom şti exact ce ne ascunde, ce legământ, ce fărădelege împotriva lui Hristos poartă într-însul. Ni s-ar putea cere să avem încredere în conducătorii europeni care ne impun aceste acte. Dar oare putem avea încredere în cei care pe faţă astăzi legalizează toate blestemăţiile, care pun numărul lui 666, disimulat (ascuns) într-un cod ce bare pe tot ce întâlnesc în cale?
Acum se neagă faptul că în actele de identitate cu cip ar fi prezent numărul fiarei, dar peste puţin, când oamenii vor primi şi se vor obişnui cu ele se va da totul pe faţă intenţionat pentru a-i asigura pe creştini, de lepădarea lor faţă de Hristos.

Cipul va fi implantat sub piele pe mâna dreaptă şi pe frunte
Dacă se va trece peste această etapă a actelor de identitate cu cip, nu peste multă vreme se va da o lege asemănătore în care se va impune implantul cipului ce conţine numărul 666 sub piele, pe frunte şi pe mâna dreaptă. Deja acest lucru se experimentează în multe dintre statele lumii. Atunci, în chip desăvârşit se va instaura controlul lui antihrist asupra fiinţei umane. Nu mai ştiu slujitorii acestuia ce să mai facă pentru a grăbi venirea celei mai îngrozitoare dictaturi din istoria omenirii.
De ce nu au pus alt număr, de exemplu: 777, 111, 888 sau altele? De ce tocmai acest număr care îl arată Sfânta Scriptură ca fiind numărul lui antihrist şi al diavolului? De ce nu pot şi nu vor să schimbe acest număr?
De ce pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nu în alt loc?
Răspunsurile la aceste întrebări sunt clare.
1. Nu vor să schimbe numărul 666 nici din codul barat, nici din cipuri, pentru că la baza acestui plan stă tocmai acest număr, pe care se construieşte toată dictatura lui antihrist şi care, codificat, numele lui îl arată. Ca să aibă putere şi valoare planul dictatorial, mondial, dacă nu va mai avea acest număr la bază, ar trebui să aibă direct numele antihrist.
Ori, cum ar putea fi aceasta? Ne amintim de tiranii împăraţi romani, dictatori care îşi impuneau chipurile lor pe monede şi la gâtul ostaşilor, înfierându-i (pecetluindu-i) pe spate, pe piept şi pe mâna dreaptă cu semnul stăpânirii lor.
Iarăşi, cum ar fi fost cu putinţă să nu apară stema comunistă în actele de identitate şi peste tot în ţările de sub dictatura lor? Nu ar fi fost cu putinţă să apară, în loc de stemă, numele dictatorului încă de la început, căci s-ar fi dat pe faţă scopul perfid (viclean) care ar fi vădit intenţiile lor.Aşa se lucrează şi-n dictatura lui antihrist. Nu se dă pe faţă încă de la început persoana şi intenţia, ci în numele lui, codificat, se lucrează totul, începând de la controlul fiecărei persoane în parte.
Cine ar accepta un act pe care să apară numele lui antihrist sau al satanei? Ar trebui să avem experienţă, noi care am trecut prin dictatori şi dictatură!
2. Nu pot fi puse cipurile decât pe mâna dreaptă şi pe frunte pentru că se intenţionează ca raţiunea omului să fie posedată şi manipulată, iar mâna dreaptă, cu care omul se însemnează cu pecetea lui Hristos - Sfânta Cruce, să-i fie blestemată, având pe ea pecetea diavolului.

Monahul Ioan, revista "Credinţa Ortodoxă"

Un comentariu:

  1. EU NU SANT DE ACORD CU ACEST CIP , SI DACA NIMENI DE PE TERRA NU VA FI DE ACORD ,,CE SE VA INTANPLA,, 666.. prea putin imi pasa de acest numar e doar un numar , eu nu cred in satan si puterea lui , ,, noi santem cei care semanam raul ura dusmania invidia , nu satan ,, ca el nu exsista , precum nu stim de unde venim , si cand murim unde ne vom indrepta,,tot asa si cu acest numar , e doar o supozitie , practic sa creat panica,, ca si cu anul 2012,, ca si cu sarlatani de BULGARI care au adus blasfemie precum au gasit sfintele moaste ale lui sf ioan botezatorul , ma intreb nu le este teama de puterea lui dumnezeu , cai va pedepsi groaznic,, ei vor sa atraga turismul . dumnezeu sa ne aiba in paza sa ,

    RăspundețiȘtergere