Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

luni, 22 noiembrie 2010

LISTA CU EROII REZISTENTEI ANTICOMUNISTE (I)

PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989

Părintele Constantin Mincu (†), născut în 1908 la Gheboieni, Dâmboviţa, paroh în salul
natal, a fost arestat în 1952 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A murit în 1951 sau 1953 în lagărul de exterminare Peninsula, Valea Neagră.
Preotul Gheorghe Mincu (†) din Dâmboviţa a murit în închisoare.
Preotul Tudorache Mirea, paroh în Ruşeţu, Buzău, a fost arestat în 1959 şi condamnat,
pentru propagandă religioasă, fiind socotit "duşman al P.C.R. "
Preotul Ion Mireanu născut la 17 noiembrie 1888 în comuna Stăneşti Chirculeşti, judeţul Ilfov, paroh în Popeşti, Ilfov, a fost arestat în perioada 16 august 1952 - 25 aprilie 1953, pentru activitate în cadrul P.N.Ţ.
Preotul Teodor Mirescu, născut la 1 martie 1902 în comuna Sălcuţa-Pleniţa, Dolj, a fost arestat în perioada 26. 06. 1959 - 26. 06. 1963. Eliberai din închisoare, a fost reîncadrat în parohia Subeşli, Muscel, de unde s-a transferat la Bucureşti.
Preotul Grigore Miron, născut la Oneşti în 1906, paroh în localitatea Fuixienii Doamnei.
Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 575/1. 06. 1950 a Tribunalului Militar Bucureşti, la doi ani de închisoare, pedeapsă redusă în urma recursului la un an.
Preotul Alexandru Misirliu din Bucureşti, a fost arestat în perioada 16 august 1952 - 8
august 1953.
Preotul Mihai Mităcaru1, născut în 1905 la Crucea, Suceava, a funcţionat ca paroh în satul
natal. Arestat în 1952 şi 1956, ca oponent al regimului, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Canal.
Preotul Petre Mitican, paroh la Târguşoru Vechi, Prahova, a fost condamnat prin sentinţa
736/1955 a Tribunalului Militar Bucureşti la şapte ani de închisoare corecţională.
Preotul Dumitru Mitoiu, născut la 8 octombrie 1916 în Dărmăneşti, paroh în Băceşti, Vaslui, a
fost arestat în 1948 şi condamnat pentru uneltire împotriva ordinii sociale. A fost deţinut la Aiud.
Preotul Ştefan Mitran din comuna Cerat, Dolj, a fost închis între anii 1954.1964.
Părintele Nicu Mitrică (†), născut în 1906 la Cilieni. Olt, arestat în 1949, a fost omorât de
Securitate.
Preotul Florea Mitroi (†) a decedat la Periprava în 1961.
Preotul Nicolae Mitroi din Roşiori de Vede, Teleorman, a fost arestat perioada 15 august 1952 - 12 august 1953.
Preotul Vasile Mitroi, născut la 30 august 1914 în comuna Cornetu. Ilfov, paroh în salul natal, a fost închis în perioada
Preotul Oancea Mocanu, născut la 6 mai 1912 în Peceneaga, Tulcea. paroh la Bogearu,
Caflacra, şi Dulgia, Ilârşova, a fost condamnat prin sentinţa 311/31. 08. 1950 a Tribunalului Militar Constanţa la şapte ani de temniţă grea pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A trecut pe la Cavnic.
Preotul Modoran din Tutova era deţinui în lagărul de la Caracal în 1945.
Preotul Mircea Modroiu din localitatea Vama Buzăului a fost arestat în timpul regimului
comunist.
Părintele Aurel Moise, născut la 19 aprilie 1916 în localitatea Tăuţ, Arad. preot în parohiile
Salu Mic, Pădureni, şi Segaj, Arad a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" de două ori: prima dată în 1958, a doua oară în 1964. A fost condamnat prin sentinţa nr. 347/1959 a Tribunalului Militar Cluj lai 7 ani de închisoare şi trimis la Gherla, Aiud şi Ostrov.
Preotul Iosif Moise din parohia Abram, Bihor, a fost arestat la 15 august 1952.
Preotul Mihail Moise, născut la 4 noiembrie 1905 în Padina, Mehedinţi, paroh în comuna
natală şi în Drobeta - Turnu Severin, a avut în perioada 1951 - 1956 domiciliu obligatoriu la Filiaşi, Dolj, împreună cu toată familia.
Preotul Nicolae Moise, născut la 7 februarie 1913 în comuna Albeşti, Argeş, a funcţionat ca
preot în oraşul Olteniţa. în 1959, a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la doi ani de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Penitenciarul Jilava.
Preotul Victor Moise din parohia Vama a fost anchetat 30 de zile în temniţele Securităţii.
Preotul Gheorge Moisei din Galaţi, născut la 26 septembrie 1906 la Oniceni, Roman, a fost
arestat în 1958 şi condamnat de către Tribunalul Militar Constanţa, prin sentinţa 3670/58, la 24 de ani de muncă silnică, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A executat şase ani din această pedeapsă; a fost închis la Periprava.
Preotul Dumitru Moldovan, născut în 1907 la Benadea, Braşov, paroh la Recea, Braşov, a
fost condamnat pentru "omisiune de denunţ " la doi ani de închisoare în 1954 şi trimis la Canal.
Preotul Gheorghe Moldovan, paroh în localitatea Budila, Braşov, a fost închis în temniţele
comuniste.
Preotul Tit Moldovan, protosinghel la Mănăstirea Tismana, a fost arestat în 1958, pe când
era stareţ al Mănăstirii Polovragi. A decedat după eliberare şi este înmormântat la Mănăstirea
Ţigăneşti.
Părintele Dumitru Moldoveanu s-a născut la 10 februarie 1910 la Fitioneşti, judeţul Vrancea, unde era preot paroh în momentul arestării, în 1949. Condamnat la trei luni de închisoare pentru sabotaj, a executat pedeapsa la Focşani. In 1952 şi 1953 a mai fost arestat de două ori câte patru, respectiv trei luni.
Preotul Dosoftei Moraru (Murariu), slujitor la catedrala patriarhală, a fost condamnat la şase ani de temniţă grea, prin sentinţa 248/1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale".
Preotul Evmenie Moraru, născut la 18 septembrie 1910, în localitatea Pânceşti, Bacău, paroh
la Stejaru, judeţul Neamţ, a fost arestat în 1945, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A stat în închisoare cinci ani şi patru luni la Târgu Jiu, Piteşti, Aiud, Ghencea şi Canal, fără să fie judecat.
Preotul Morărescu din Buzău era în 1945 deţinut în lagărul de la Caracal.
Preotul loan Moruzan din Bârlad, a fost închis la Suceava şi Canal, fiind acuzat ca a ajutat
călugăriţele de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu.
Preotul Traian Moşie din Petroşani, Hunedoara, a fost condamnat la şase ani de închisoare.
Preotul Gheorghe Munteanu, născut la 14 august 1912 în Poiana Blenchii, Sălaj, paroh în
comuna natală, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj prin sentinţa 510/17. 11. 59 la şase ani de închisoare şi patru ani interdicţie corecţională pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Ion Munteanu din Ardusat, Maramureş, a fost arestat la 16 august 1952 şi condamant la un an de închisoare pentru uneltire. A executat pedeapsa la Satu Mare.
Preotul Boris Munteanu din Focşani s-a născut la 3 mai 1913 la Ocniţa, Hotin. A fost închis
în temniţa de la Galaţi.
Preotul profesor Galaction Liviu Munteanu (†), născut la 16 mai 1898 în localitatea Cristian, Braşov, rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, arestat pentru întocmirea unei programe de predare a religiei, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj la cinci ani de detenţie şi închis la Gherla apoi la Aiud, unde a decedat în iunie 1961.
Preotul Gheorghe Munteanu (†) din Hunia-Maglavit, judeţul Dolj, arestat în urma unei
revolte a ţăranilor, a fost condamnat la zece ani de închisoare şi a murit în detenţie.
Preotul Nicolae Munteanu din Oradea a fost anchetat la Securitatea din Cluj.
Preotul Şerban Munteanu, născut la 16 august 1914 la Bărbăteşti, Gorj, paroh la
Muercasca, Vâlcea, Dolceşti şi Petreşti, Gorj, arestat la 7 octombrie 1958 şi condamnat la zece ani de închisoare, a fost eliberat la 22 mai 1963 de la Ostrov.
Preotul Octavian Traian Munţiu, născut la 13 octombrie 1922 în Cărpiniş, Alba, a fost
condamnat în 1961, de Tribunalul Militar Braşov, la cinci ani de închisoare. Graţiat în 1964, a slujit în parohiile Reciu, Bunteşti şi Şoimiş-Petreasca, judeţul Bihor.
Preotul Florea Mureşan (†)), născut la 8 iulie 1907 în Ciubanca, Cluj, preot la catedrala din
Cluj, profesor la catedra de Teologie practică a Academiei Teologice, din 1946 protopop al Clujului - funcţie pe care este nevoit să o părăsească în 1948 - a fost arestat în 1952 şi în 1958. Acuzat de "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică, a fost închis la Satu Mare, Gherla, Jilava apoi la Aiud unde a murit la 4 ianuarie 1961.
Preotul Vasile Mureşan din Terebeşti, Satu Mare, născut la 31 martie 1908, a fost
arestat în 1950 şi condamnat prin sentinţa 419/1950 a Tribunalului Militar Cluj, la opt luni de
închisoare pentru "favorizarea infractorului", iar în 1956, prin sentinţa 126 a Tribunalului
Militar Oradea, la 8 ani detenţie pentru uneltire.
Preotul Iosif Muşatescu, fratele dramaturgului Muşatescu, paroh la Suslăneşti, Argeş,
a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 478/11. 05. 1950. la un an
de închisoare pentru favorizarea infractorului.
Preotul Ioan Naftanailă s-a născut în 1925 la Breaza, unde a devenii paroh mai
târziu. A fost arestat în 1957 pentru omisiune de denunţ şi condamnat la trei ani de
închisoare, pedeapsă mărită în urma recursului la şase ani, prin decizia 135’ 15. 08. 1958 a
Tribunalului Suprem, Colegiul Militar. A fost închis la Gherla, Sălciii, Periprava şi Grindu.
Preotul Eugen Nancă (†), paroh în Goicea Mică. Dolj, a murit în colonia de la
Periprava. în 1961.
Preotul Simion Nan (Nanu) din Cisnădie. Sibiu, a trecut prin închisorile
comuniste.
Arhimandritul Cleopa Costache Nanu, născut la 20 mai 1928 în localitatea Iliceşti.
judeţul Galaţi, fost stareţ al Mănăstirii Nicula, judeţul Cluj, apoi la Cheia. Prahova, a fost
condamnat la patru ani de închisoare în perioada 1959 - 1964.

sursa:http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/ortodoxa/preoti_ortodocsi_7/preoti_ortodocsi_7.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu