Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 12 noiembrie 2010

DIN INTELEPCIUNEA SF IOAN GURA DE AUR

Dacă vrei să te foloseşti de întâietate, cedeaz-o mereu altora!

Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.

Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia.

Dacă vrei să ai slavă, dispreţuieşte slava.

Sărăcia este un conducător sigur care duce pe om pe cărarea spre cer.

Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate din bucuria lui.

Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri, fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii şi Dumnezeu.

Cel ce crede că are totul, nu are nimic.

Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case.

Eu sunt nesăţios: nu vreau să se mântuiască doar câţiva, ci toţi; căci numai unul dacă se va pierde, eu mă pierd.

Dacă nu îţi schimbi viaţa, la ce mai posteşti? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic.

După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa se va purta Dumnezeu cu noi.

Mai vrednice de crezare sunt cuvintele lui Hristos, decât văzul nostru.

Atâta putere are vrăjmaşul neamului omenesc câtă putere are un câine rău legat în lanţ.

Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.

Ştii, ştii bine că nici o virtute nu este egală cu răbdarea, ea mai cu seamă este împărăteasa virtuţilor, temelia faptelor bune, limanul cel neînvălurat, pacea în războaie, liniştea în furtună, întărirea în mijlocul uneltirilor. Răbdarea te face mai tare ca diamantul. Răbdarea nu poate fi biruită nici cu arme, nici de oşti, nici de maşini de război, nici de săgeţi, nici de lănci, nici de oştirile demonilor, nici de falangele înfricoşătoare ale puterilor potrivnice, nici chiar de diavolul, cu toată oştirea şi iscusinţa lui.

Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră.

Cel mai mare duşman al omului este el însuşi.

Răul nu este altceva decât neascultare faţă de Dumnezeu.

Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu