Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 28 decembrie 2010

INCA O DATA, ROMANII DIN MOLDOVA IAU ATITUDINE, IAR NOI NU!

Scrisoare deschisă către toţi Întâistătătorii Bisericilor Locale


Noi, creştinii ortodocşi din Moldova, suntem profund tulburaţi şi indignaţi de gestul anticreştinesc al Patriarhului Serbiei Irineu (Gavrilovici), care pe 9 decembrie a. c. a aprins o lumânare a hanukiei din sinagoga iudaică din Belgrad. Mâhniţi de fapta apostatică a patriarhului, considerăm că ea nu poate rămâne neluată în seamă de toţi întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale. Cu adâncă smerenie, Vă rugăm să nu treceţi cu vederea abaterile canonice deosebit de grave ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe:
„Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se caterisească şi să se afurisească" (Canonul Apostolic 64),
„Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui sărbătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească" (Canonul Apostolic 70).
„Dacă vreun creştin ar duce untelemn sau ar aprinde lumânări la templul păgânilor sau la sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, să se afurisească" (Canonul Apostolic 71).
Luând parte la ritualul religios iudaic, Patriarhul Irineu nu numai că a încălcat sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe, ci şi-a trădat şi turma sa dreptmăritoare, fiindcă „cel ce laudă credinţa străină, acela o ocărăşte pe a sa" (Cuv. Lavrentie al Cernigovului).
Pentru noi, creştinii ortodocşi din Moldova, Serbia Ortodoxă a fost întotdeauna un model de rezistenţă şi statornicie în lupta pentru apărarea credinţei şi a Patriei.
Atunci, când erau supuşi bombardamentelor NATO paşnicii noştri fraţi-sârbi, inimile noastre se umpleau de durere. Necazurile şi suferinţele lor erau necazurile şi suferinţele noastre. Preoţii moldoveni dimpreună cu credincioşii la fiecare Liturghie Dumnezeiască se rugau către Bunul Dumnezeu, cerându-i să dăruiască pace mult-pătimitorului popor sârb. Câţi mucenici, câţi mărturisitori şi oameni simpli nevinovaţi au fost ucişi în această inegală luptă cu forţele răului! Cei mai buni fii ai Serbiei şi-au jertfit viaţa pentru credinţă şi ţară.
De aceea, să vezi cum după toate aceste râuri de lacrimi amare şi sânge, suferinţe şi jertfe, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe aprinde lumânarea trădării dreptei credinţe şi a propriului popor, lumânarea slugărniciei în faţa noilor stăpâni, e mai dureros decât să vezi bombardamentele; fiindcă atunci ucideau trupul poporului, iar acum îi omoară sufletul.
Să nu fie!
Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona"
17 decembrie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu