Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 4 noiembrie 2009


Nu va lepadati de Hristos! nu va insemnati cu 666!

( II)


G. Persecutarea creştinilor incă un semn al venirii lui Antihrist va fi persecutarea creştinilor. Vor fi votate legi anticreştine de cei care guvernează; conducătorii si alte persoane influente ale politicii vor conduce prin activităţi anticreştine şi antibisericeşti. Lepădarea de Dumnezeu, anarhia, necredinţa, apostazia, vor conduce sistemele sociale şi vor îndruma cu meşteşug pe creştini în mizerie şi distrugere. Vezi existenţa acestor legi cum ar fi: legalizarea avorturilor, libertatea prozelitismului pentru iehovisti, violenţa si pericolul instalării masonilor şi a numeroaselor loje masonice, anularea arhivelor creştine, debusolarea tineretului, libertatea drogurilor, care de şi aparent sunt condamnate, totusi procesele sunt cump ărate cu bani şi astfel sunt scoşi curaţi cei care sunt de fapt vinovaţi.
"Si atunci, zice Domnul, vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veti fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu" (Matei 24, 9).

H. Semne distincte ale lui 666 în zilele noastre:

Sf. Efrem Sirul profeţeşte că în vremurile cele de pe urmă toţi vor ţine semnul lui 666. Si profeţia s-a împlinit. Toţi ţinem în mâinile noastre vederea prefăcută a permiselor OAS care poartă semnul lui Antihrist 666. De asemenea purtăm în mâinile noastre mărfuri si produse însemnate cu sistemul liniat de codificare. Toţi purtăm asupra noastră bancnote de 5 000 de drahme cu semnul lui Antihrist 666 ascuns. Nu întâmplător chiar sub 666 este reprodusă biserica Sf.Apostoli din Calamos, care a fost distrusă din temelii de recentul cutremur din septembrie 1986 împreună cu multe altele.
Totuşi pentru noi apogeul îl reprezintă buletinele de identitate. Noul buletin de identitate, care poartă numărul şi sistemul liniat al lui Antihrist, va avea pe el fotografia şi semnătura noastră. Aşadar aici va fi dilema, fiindcă primirea constituie acceptarea şi recunoaşterea lui Antihrist fără cuvinte. Buletinul va fi indispensabil, fiindc ă cu el vom putea cumpăra sau vinde în piaţă. Punerea pe acesta a numărului diavolului va fi păgubitoare şi omorâtoare a sufletului creştinului; ea conţine o ofensă la adresa personalităţii, precum şi reducerea libertăţii individuale. Refuzarea lui va fi necesara, imitând pe creştinii europeni -francezi, portughezi, suedezi, germani -, care au refuzat şi nu au primit buletinele cu semnul lui Antihrist. (Această grijă trebuie s-o avem si noi românii faţă de un astfel de buletin ce ni se pregăteşte deja. N.T.2)( NR: acest lucru s-a implinit, odata cu votarea legii care ne obliga sa avem documente bioemtretrice)
Sf. Efrem, Ipolit, Nil si alţii zic că primirea semnului 666 înseamnă
tagaduirea Domnului nostru Iisus Hristos, şi constituie îndepărtarea de Dumnezeu. Constituie, de asemenea, nimicirea personalităţii si distrugerea neamului prin cei care coordonează activitatea internaţionala şi satanică a sionistilor.
Aşadar, noi grecii, unde Dumnezeu ne-a asezat ca să îndeplinim onorific rolul de promotor al ortodoxiei pe parcursul a aproape 2 000 de ani şi unde statul nostru a înviat credinţa în Hristos, prin credinţă şi sfinţenie, trebuie să ne arătam deschizători de drumuri ai trădării lui Antihrist 666.
Vrednicul de urăşi satanicescul buletin cu sistemul liniat de codificare este dublu si codifică datele de identitate ale fiecăruia, încadrându-le cu numărul 666; de fapt codul liniat se folose şte pentru ca să se poată permite citirea datelor cu ajutorul unui calculator, precum şi memorarea lor, aşa încât să se poată verifica tot timpul orice persoană. Codul matricol unic de pe mână sau frunte va fi luminat si citit cu o rază laser, de unde datele vor fi transmise cu un dispozitiv opto -electronic spre calculator, după cum se întâmplă în America cu milioane de oameni. Astfel se va generaliza circulaţia cărţilor de credit electronice şi a buletinelor cu sistemul liniat în toata lumea. Astăzi vezi circulând cu semnul lui Antihrist cardurile si cărţile de credit electronice. Vor fi însemnate cu 666 edificiile, îmbrăcămintea, bursele, reclamele, ordinele bancare, vasele de război, jocurile de noroc, paşapoartele, aparatele şi mai trist oamenii.
In reţeaua telefonică internaţională numărul fiecărui abonat va începe cu 666. De asemenea si Fondul Monetar International va avea ca semn 666. Toate băncile vor fi organizate în acelaşi sistem de calcul în serviciile de contabilitate. Toată valuta va fi pusa într-un sistem monetar internaţional (Proiectul Special al Drepturilor 666), iar operarea conturilor se va face electronic cu ajutorul sistemului liniat de codificare.
Vezi, aşadar, ca noi descoperim cu greu lucrările ascunse ale lui Antihrist.

I. Refacerea templului lui Solomon. Templul care a fost construit în timpul domniei lui Solomon şi în care a intrat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, va fi refăcut.
Templul acesta a fost distrus în timpul domniei lui Tit la anul 70 d.Hr. Domnul nostru Iisus Hristos a profeţit despre templul acesta, zicând: "adevărat zic vouă nu va rămâne piatra pe piatră care să au fie risipita" (Matei 24, 2). Templul va fi refăcut iarăşi pentru ca să se instaleze în el Antihrist, care va înşela pe toţi dându-se drept Mesia. Pe ruinile templului lui Solomon a fost construită moscheia lui Omar, care adesea a fost bombardata, dar nu dărâmată, fiindcă nu venise plinirea vremii. Când aceasta va fi dârimată atunci trebuie să ne aşteptăm şi la venirea lui Antihrist. Israel a fost preocupat de templu, căci s-a dispus să se adune mii de tone de pietre «şlefuite si celelalte şi materiale necesare pentru construcţia lui, în care va fi instalat Antihrist curând. Evreii din America au adunat sute de mii de dolari pentru construirea templului lui Solomon, ca sa încoroneze în el pe Mesia al lor 666. Vezi privirile tuturor cre ştinilor trebuie să fie asupra moscheii lui Omar, fiindcă distrugerea ei şi întemeierea templului constituie semnul neîndoielnic al impunerii lui Antihrist.

J. Inainte mergători şi promotori ai lui Antihrist.

a) Iehovistii formează marele flagel al creştinătăţii si pregătesc drumul lui Antihrist.

Iehovistii neagă tainele Bisericii noastre, ale sfinţilor şi înaintea tuturor dumnezeirea lui Hristos. Reprezentan ţii iehoviştilor cred că a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos s -a pus în mişcare ca un sistem internaţional de guvernare 666, înţelegând cu certitudine ca Mesia pe Antihrist, prin guvernarea căruia vor domni pe pământ în împărăţia de 1000 de ani cu sediul în Ierusalim. După adepţii iehovişti cei pecetluiţi cu 666 pe durata stăpânirii mondiale a lui Antihrist, ca Mesia al lor, se vor bucura de privilegii materiale şi bunăstare pâmânteasca. Ei se mai numesc şi hiliaşti, de la credinţa lor în împărăţia de 1000 de ani. Intre hiliasti se numără si spiritistii care sunt organizaţi în comunităţi puternice, şi care au legături cu masoneria, sediul cărora a fost descoperit în Brouklin, în SUA. Este o organizaţie economică puternică, condusă de către evreii sionişti. Aceştia au şansa sa câstige în lume mari privilegii, chiar şi în tara noastră, cu scopul de subjugare. (Nici România nu a scăpat de aceste slugi ale lui Antihrist. Actualmente funcţiile importante din guvern, de la Televiziune si din presa sunt ocupate de sionişti si masoni, ostili întru totul Bisericii lui Hristos. N.T.)
2.Iehovistii au în mod discret elementul caracteristic al lui Antihrist
666: Numele: Hiliaşti X = 600 Semnul: Trezvia X = 60 Periodic: Turnul de veghe ST = 6

b) Masoneria.

Masoneria a apărut în secolul XVIII (1717) în Anglia, de unde s-a răspândit apoi în toată lumea prin crearea de noi loje; se prezintă ca organizaţii filantropice (vezi mărturia masonului Alexandru Paleologul în ziarul "Expres Magazin", anul II, nr.37 (60) din 18-24
Aceste date s-au confirmat si sunt recunoscute chiar de evrei. Materialele pentru templu sunt pregatite, inclusiv vasele si vesmintele necesare, si vaca rosie etc. Piatra de temelie a fost pusa deja. Dupa aprecierea unor evrei templul ar putea fi ridicat in câteva luni de zile.

Un raport SRI din 2003 arata ca guvernul este controlat de masonerie. In acest sens se poate consulta Si materialul publicat in ziarul Evenimentul zilei din data de 17 mai 2004, in care sunt nominalizati multi dintre masonii care ocupa functii importante in guvern, sanatate, armata, politie, servicii secrete, cultura.
Masoneria luptă ca să cuprindă toată lumea, să fie o religie de mistere, înrudită cu vechile culte idolatre, guvernată, aparent, de principii de iubire şi respect faţă de natură, deşi în realitate luptă împotriva tuturor celorlalte culte religioase. Propov ăduieşte toleranţa religioasă tocmai pentru a slăbi credinţa din cei evlavioşi, prin eliminarea convingerilor interioare, care să-i ducă la o acţionare asemenea celor necredincioşi.
Masoneria tăgăduieşte întru totul dumnezeirea lui Hristos. Masoneria urmăreşte să introducă în sânul omenirii influenţa asupra minţii, autoritatea banilor si a comunităţilor influente, pentru ca sa se impună la toate neamurile. Işi întăresc eforturile pentru îndepărtarea oamenilor de la religia tradiţională creştină, cu teoriile lor anarhiste.
Prin lojele masonice se încearcă îndepărtarea guvernelor care au la bază credinţa în Dumnezeu printr-o organizaţie tainică mondială cu întindere internaţională, opusa creştinismului. In spatele masoneriei se ascunde mişcarea sionista, mişcare naţională politică si economică a evreilor 666, care pregătesc prin mijloace satanice venirea lui Mesia al lor, adică a lui Antihrist.
Planul evreilor sionişti a fost deconspirat când arhirabinul Printman s-a botezat creştin, dând deplin textul celor 63 de cărţi ale evreilor talmudisti, care conţin cele mai mari hule la adresa Mântuitorului şia învăţăturii Lui. Numai marii talmudisti au putut ca să scrie Protocoalele înţelepţilor Sionului pline de ură nemărginită fată de creştini. Talmudul este format din 63 de cărţi, si este cartea satanei. Masonii talmudi[ti recunosc numai pe satana, şi pregătesc invocarea marelui Arhitect al universului, pe Lucifer. Lucifer, în Protocoalele înţelepţilor Sionului, zice: "Vom creea si vom înmulţi lojele masonice în fiecare loc din lume. Vom atrage în acestea pe toţi cei influienţi ca sa cunoască superioritatea agenţilor noştri. Lojele vor forma cele mai importante oficii de informaţii pentru noi, şi vor avea cele mai mari resurse de dezinformare. Vom concentra toate aceste date ale lojelor într-un singur comandament special al nostru, alcătuit din înţelepţii noştri. Lojele vor avea delegatul lor care va ascunde comandamentul evreilor, si vor da dispoziţii prin delegaţi.
Că masoneria este o organizaţie satanica rezulta si din însemnele de recunoaştere care se folosesc şi se află înlauntrul lojelor:
1. Evitarea semnului crucii şi a Celui ce S-a răstignit pe ea.

2. Semnele lor sunt:

- mâna purtând o torţa;

- triunghiul sau asocierea în triunghi;

- idolatrizarea crucii egiptene;

- crucea răsturnată prinsă într-un triunghi;

- crucea dezonorată înconjurată cu roşu sau purtând semnul cabalei;

- stelele cu 5, 6, 7, 11, 13 raze( NR : vezi semnul electoral al lui Sorin Oprescu);

-capul de ţap sau de taur, sau coarne, cranii, lanţuri răsucite, sau alte semne magice.

Lojele locale ale masonilor jertfesc tămâie, smoala, sulf, plante aromate si droguri. Iar acolo cheamă duhurile necurate sau ale 'morţilor prin invocări cântate sau alte lucruri satanice. Pentru aceştia Hristos nu este Mântuitorul lumii si Fiul lui Dumnezeu, ci Marele mistic. Afirmă că Dumnezeu nu exista şi căştiinţa înlocuieşte religia. Deci masonii urmează îndemnurile satanice pentru impunerea dictaturii mondiale a lui 666.

Intre masoni se disting:
- teosofii şi - constructorii. Masoneria se distinge în francmasonerie şi mişcarea liber cugetătorilor.

c) Magia este un fenomen trist al decăderii omului în jugul Satanei.

Vechimea şi duritatea flagelului are jugul întunecat al diavolului, şi are drept scop să cerceteze puterile satanice ascunse ale naturii, si pe viclenele spirite slujitoare, instrumente ale omului. Astăzi când toate apar ca operă prin excelenţă a diavolului, înfloreşte ghicitul în cafea, descântecul, etc, prin care oamenii lucrează furioşi, prin invocarea demonilor, pentru realizarea scopurilor lor, cum ar fi: destrămarea familiilor, ruinarea altora si realizarca lor financiară sau socială, etc.
Deja există 12 000 de vrăjitori în Atena si în mod egal în provincii. Prin oraşe există felurite practici magice: necroman]ia, sîngele omului sau al animalelor, oase de om, prin fotografii pe morminte, buc ăţi de veşminte, unghii, etc. -şi nu este număr al felurilor si metodelor pe care le folosesc vrăjitorii pentru invocarea demonilor. Ei lucrează pentru distrugerea omului, provocând crime oribile, accidente de circula ţie, morţi neaşteptate, etc., acestea în mod cert unde descoperă o depărtare de la viaţa creştina.
Mulţi zic că doar oamenii simpli cred în magie, ca într-o superstiţie, dar unii ca aceştia se înşeală. In mod obişnuit masonii şi satanistii zic că nu exista magie, şi în multe părţi nici nu este cunoscută. Dar ei fac aşa tocmai ca să-şi ascundă practicile magice. Căci cei ce tăgăduiesc magia, tăgăduiesc şi pe satana, tăgăduiesc şi învăţătura creştină ortodoxă. Marii Părinţi ai Bisericii noastre au luptat cu tărie împotriva lucrării diavolilor, afirmându-le existenţa. Printre exorcişti se numără Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie, Sf. Ioan Gură de Aur si Sf. Ciprian.
Sf. Ciprian, mare filosof şi mag, prin Sf. Iustina a cunoscut pe Hristos. Şi după ce s-a pocăit a aruncat pe foc cărţile de magie şi s-a arătat mărturisitor al lui Hristos şi a devenit izgonitor şi exorcist împotriva diavolului El a lăsat o minunată rugăciune în legătură cu dezlegările de magie, care ar trebui să se citească zilnic de creştini după rugăciunea de seară. Sf. Ciprian prin harul lui Dumnezeu făcea multe minuni si vindeca de lucrarea magiei pe creştini. Este vrednic de notat că magia nu se rezolvă prin descântece, deoarece satana nu scoate pe satana; aceasta se va face numai în vremea lui Antihrist, când satana va ceda pentru demonstrarea puterilor, şi pentru subjugarea sufletelor oamenilor. Dar magia este dezlegata atât prin Sf. Taine si vieţuire creştineasca, mărturisire si dumnezeiasca împărtăşanie, cât şi prin exorcismele Sf. Vasile cel Mare, Grigorie, Ciprian şi prin preot, fiindcă preotul este un exorcist, chiar daca nu este vrednic să poarte harul Sf. Duh; căci precum ţeava ruginita duce apa, tot aşa prin preot lucrează harul lui Dumnezeu.
Satanolatria este amplu răspîndită în toata lumea prin celebrarea de ceremonii închinate satanei si prin aducerea de jertfe omeneşti. Una dintre acestea a fost Sarlot Teil în Los Angeles -SUA, asasinată întrucât era necesar fătul unei gravide în luna a opta pentru satanolatrie. Astfel de varsări de sânge pentru satanolatrii au avut loc în Rusia, Sicilia, America şi în alte locuri, în mod obişnuit omorându-se tineri creştini - băieţi si fete -, amestecând sângele lor pentru înduplecarea şi serbarea demonilor. Astăzi, de asemenea, între diferitele metode de invocare a demonilor face parte si simbolul 666. Pe viitor vrăjitorii sunt promotorii instaurării lui Antihrist 666 şi a slugilor lui.

d) Spiritiştii:

Prin spiritism omul comunică cu spiritele rele şi sunt pe deplin lucrarea diavolilor. Comunicarea cu demonii se face prin moduri neobişnuite, cum ar fi mişcări de lucruri prin lovituri, prin mijlocirea cuvintelor scrise de spirite, [i prin intrarea în leg ătură a unei persoane cu lucrarea diavolească (medium), punându-se la dispoziţia diavolului ca instrument mecanic. Spiritismul pretinde ca este în stare să realizeze o coomunicare cu o persoana moartă, prin invocarea demonilor, deoarece satana se poate substitui şi înfăţişa cu vocea persoanei iubite care este moartă, în[elând astfel pe oameni.
Aşadar diavolul simulează admirabil pe omul mort, făcând să se creadă ca vorbeşte chiar omul mort; dar nu este sufletul mortului, ci diavolul simulându-l pe acela. Satana cunoaşte toate din trecut şi din prezent, insă cartea viitorului este închisă pentru el. Spiritistii ghicesc sub stapânirea diavolului. Sufletele lor sunt subjugate satanei si în mod consecvent sunt cei care pregătesc calea împărăţiei diavolului -Antihrist

e) Ateismul:

Premergător si tovarăş de drum lui Antihrist este, asemenea ateismul. Prin acesta se slăbeşte conştiinţa religioasă a oamenilor, făcându-i robi bunurilor materiale, făcând propaganda si interesându-i cu fericirea individuală, anulând orice morală; si dreapta evlavie îndepârtând-o de la om, iar pe om de la creştinism. Ateii precum slujesc materia vor înlesni mult instaurarea stăpânirii mondiale, a lui Antihrist.

2 comentarii:

  1. Rugăciunea Stareţilor de la Optina
    Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului Antihrist, a cărui venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe toţi şi pe toţi dreptmăritorii creştini de mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica de Dumnezeu şi să ne depărtăm de Tine şi de Biserica Ta cea sfântă. Dă-ne Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru sfânt numele Tău şi Credinţa cea Adevărată, decât să ne lepădăm de Tine şi să primim semnul mârşavului Antihrist şi să ne-nchinăm lui. Dă-ne nouă zi şi noapte, lacrimi să plângem greşelile noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin.

    RăspundețiȘtergere
  2. multumesc pt rugaciune! e singurul lucru care ne mai poate salva!

    RăspundețiȘtergere