Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 27 aprilie 2011

AVEM NEVOIE DE MARTURISITORI ADEVARATI, ASA, CA EPISCOPUL ARTEMIE

Pr. Theodoros Zisis: "Avem nevoie de personalităţi, precum episcopul Artemie cel prigonit şi luptător, avem nevoie de asemenea personalităţi profetice"

[Protopresbiterul Theodoros Zisis cere arhiereilor antiecumenişti din Grecia să fie alături de episcopul prigonit, să „spargă" tăcerea, să ceara ieşirea Bisericii Greciei din Consiliul Mondial al Bisericilor, precum şi încetarea dialogului cu papistaşii, pentru că în spatele prigoanelor împotriva episcopului Artemie se află interesele catolicilor.

Episcopul prigonit al Raşkăi şi Prizreniei, Artemie, un episcop antiecumenist, în virtutea canoanelor Bisericii, şi patriot, în scrisorile sale adresate atât arhiereilor Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, cât şi Sinodului Permanent al Bisericii Serbiei:

1) Dezvăluie că a fost caterisit în mod necanonic şi neregulamentar, că nu a fost chemat să se apere şi că a fost clevetit de către alţi arhierei.

2) Dezvăluie că de dragul unităţii Bisericii Serbiei s-a supus deciziilor necanonice. Constată însă că această atitudine a sa a constituit începutul unor urmăriri penale şi prigoane din partea autorităţilor bisericeşti (împotriva celor care nu urmează linia conducerii bisericeşti actuale, n. tr.), declară că îşi retrage „ascultarea" faţă de Sinodul Bisericii Ortodoxe a Serbiei şi avertizează că nu va avea nici o răspundere faţă de o eventuală SCHISMA în cadrul Bisericii Ortodoxe a Serbiei, la care schismă, aşa cum afirmă, Biserica oficiala a Serbiei lucreaza metodic din februarie 2010.

3) Dezvăluie că acceptând de dragul păcii în Biserică caterisirea sa necanonică, în loc să se ajungă la pace, a urmat haosul, pentru care este răspunzătoare conducerea bisericească actuală.

4) Dezvăluie că au loc prigoane împotriva monahismului în mitropolia sa şi că Patriarhia Serbiei colaborează cu instituţii albaneze ilegale, prin care Patriarhia Serbiei sprijină acţiunea de separare a provinciei sârbeşti Kosovo şi Metohia, câştigând laudele duşmanilor Serbiei.

5) Dezvăluie că Prea Fericitul Patriarh al Serbiei împinge întreaga Biserică Ortodoxă a Serbiei pe calea „abominabilei Uniaţii" şi a descompunerii Bisericii Sârbeşti întemeiate de Sfântul Sava.

Să se întrerupă acum dialogul cu papistaşii

Iată ce a spus referitor la această situaţie profesorul onorific al Facultatii de Teologie a Universitatii „Aristotel" din Tesalonic, protopresviterul Theodoros Zisis: «Avem nevoie de personalităţi precum episcopul Artemie, cel prigonit şi luptator, avem nevoie de asemenea personalităţi profetice.

Repet apelul şi rugămintea mea către arhiereii (greci) care în loc să tacă în faţa fenomenului «Artemie» - nu l-am auzit pe nici unul să vorbească! - ar trebui să îl imite şi nu să se limiteze la a vorbi doar impotriva ecumenismului. Nu sunt mulţi antiecumeniştii, dar şi aceşti antiecumenişti care există să treacă la măsuri concrete ... Şi aşa cum a facut Artemie, să ceară ieşirea noastra din Consiliul Mondial al Bisericilor, să punem capăt în sfârşit participării noastre la acest Consiliu şi să înceteze dialogul cu papistaşii. Din acest motiv este prigonit Artemie, şi, desigur, pentru patriotismul său în Kosovo. L-au îndepărtat din Kosovo, ca să rămâna acolo terenul liber şi să facă ce vor albanezii, americanii şi NATO. Din aceste doua motive, şi a spus-o el însuşi. «Pentru patria mea Kosovo, care reprezintă pentru Serbia ceea ce reprezintă Akropole pentru Grecia, şi pentru lupta antiecumenistă». De aceea avem în Serbia aceste urmări, pentru că acolo ierarhia bisericească a schimbat perspectiva şi a devenit filoecumenistă.

Artemie urmează o atitudine patristică, atitudinea Sfântului Ioan Gură de Aur şi spune cu îndreptăţire că el este episcopul canonic în Kosovo. Nu el provoacă schisma. Cei care l-au îndepărtat şi l-au caterisit provoacă schisma. Nimeni dintre ai noştri nu vorbeşte. Aşa cum nici în timpul Sfântului Ioan Gură de Aur nu s-a ridicat nimeni care să îi ia apărarea. Şi au fost prigoniţi şi oamenii Sfântului Ioan, alături de diaconiţa Olimpiada, care a murit din pricina mâhnirii provocate de alungarea nedreaptă a Sfântului, a murit de întristare. La fel este prigonit şi episcopul Artemie astazi."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu