Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 aprilie 2011

A INCEPUT SAPTAMANA PATIMILOR

Săptămâna Patimilor: De la “Osana, Osana!” la “Răstigniţi-L, răstigniţi-L!”


Este perioada cea mai plină de încărcătură din tot anul. Pentru a-l scoate pe om din Moarte, în care singur a intrat prin păcatul originar şi a-l aduce înapoi la Viaţă, pentru care a fost creat, Dumnezeu parcurge drumul invers: de bună voie gustă El Însuşi Moartea, se pogoară la Iad, ale cărui porţi le distruge cu Lumina Sa explozivă şi îi scoate de acolo, din bezna păcatului, pe protopărinţii Omului, Adam şi Eva, dimpreună cu toţi cei ce au urmat după ei.

Fiecare dintre aceste zile este marcată de Biserică prin minunate slujbe. Ele se numesc Denii, de la slavonescul “vdenie” – veghe.

Prima dintre Denii se ţine chiar în seara Duminicii Floriilor şi este Denia pentru Lunea Mare. (Ziua bisericească începe în seara anterioară.)

Ultima are loc în Vinerea Mare şi este cutremurătoarea Denie a Prohodului Domnului.

Iată programul Deniilor şi ce conţin ele pe scurt:

Duminică seara – Denia pentru Lunea Mare: Biserica ne aduce aminte de Patriarhul Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. El este o preînchipuire a lui Hristos, care va fi vândut de Iuda. Tot în timpul Deniei de Luni se face pomenirea smochinului neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pildă dată omului, din care trebuie să reţină că Dumnezeu este atât iubire cât şi dreptate. La Judecata de Apoi, El îi va răsplăti pentru faptele bune pe cei ce “au dat roade” în timpul vieţii şi îi va pedepsi pe cei “neroditori”.

Luni seara – Denia pentru Marţea Mare: pilda celor zece fecioare. Ele aşteptau venirea Mirelui pentru Nuntă, cu candele în mâini. Dar numai cinci dintre ele au avut înţelepciunea de a lua şi ulei. După cum tâlcuiesc sfinţii părinţi, candela fără ulei reprezintă relizarea de sine în totală nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoţită de milostenie.

Marţi seara – Denia pentru Miercurea Mare: pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patimile Sale, ca simbol al pocăinţei şi îndreptării omului păcătos. Miercuri este ziua în care Iuda L-a vândut pe Hristos fariseilor pentru treizeci de arginţi.

Miercuri seara – Denia pentru Joia Mare este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească din grădina Ghetsimani şi începutul patimilor prin vinderea Domnului.

Joi seara – Denia pentru Vinerea Mare. În această seară se citesc cel 12 Evanghelii care povestesc întreaga derulare a evenimentelor după prinderea lui Iisus: lepădarea lui Petru, judecata Mântuitorului, răstignirea la cererea aceluiaşi popor care Îl primise triumfal şi cumplitele Sale patimi. Are loc scoaterea solemnă a Sfintei Cruci în naosul bisericii. Când preotul citeşte din Sfintele Evanghelii, credincioşii să aprindă lumânări şi să se aşeze în genunchi.

Vineri seara – Denia pentru Sâmbăta Mare: cutremurătoarea slujbă a Prohodului Domnului. Retrăim îngroparea lui Hristos cu trupul şi pogorârea la iad cu sufletul, pentru a ridica din stricăciune şi Moarte pe Adam şi Eva dimpreună cu toţi cei din veac adormiţi.

Sâmbată seara – Slujba Învierii Domnului. Omul este restaurat, este repus pe tronul Vieţii, pentru care dintru început a fost creat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu