Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

luni, 31 ianuarie 2011

DREPTUL JUDECATOR

A întrebat un bătrân dacă se folosesc cei ce cer rugăciunile părinţilor, iar ei se lenevesc. Şi i-a răspuns: „Mult poate rugăciunea dreptului, precum este scris; însă care se face, adică aceea care se ajutorează de cel ce cere rugăciunea, păzindu-se cu toată osârdia şi cu durere în inimă de gânduri şi fapte rele. Că de va petrece cu nebăgare de seamă, de nici un folos nu-i va fi, chiar dacă sfinţii se vor ruga pentru el. Că unul zidind şi altul surpând, ce au folosit, fără numai osteneli?”
A adaos încă şi acest fel de povestire, zicând: „Era un sfânt părinte al unei chinovii împodobit cu toată fapta bună, dar mai vârtos cu smerita cugetare, cu blândeţea, cu milostivirea către săraci şi cu dragostea. Acesta se ruga mult lui Dumnezeu, zicând: «Doamne, mă ştii pe mine cât sunt de păcătos, dar nădăjduiesc în îndurările Tale să mă mântuiesc prin mila Ta. Deci, mă rog bunătăţii Tale, Stăpâne, să nu mă desparţi de obştea mea, ci împreună cu mine şi pe aceia îi învredniceşte Împărăţiei Tale, pentru nespusa Ta bunătate»”.Deci, această rugăciune neîncetat făcând-o, l-a încredinţat iubitorul de oameni Dumnezeu în acest chip: trebuia să se săvârşească pomenire de sfinţi la o altă mănăstire, care nu era departe de dânşii, şi îl chemau părinţii acelei mănăstiri pe el împreună cu ucenicii lui. Iar el se lepăda. Dar a auzit în vis, zicându-i-se să meargă şi să trimită întâi pe ucenicii săi, apoi să meargă singur. Deci, ducându-se ucenicii lui, zăcea un înger în chip de sărac bolnav în mijlocul drumului. Venind ucenicii la locul acela şi văzându-l văitându-se, l-au întrebat care e pricina. Iar el a zis: „Sunt bolnav şi eram călare pe dobitoc, care, trântindu-mă, a fugit şi iată, nu are cine să-mi ajute”. Iar ei au zis: „Ce putem să-ţi facem, avvo? Noi suntem pe jos”. Şi lăsându-l, s-au dus. Apoi, după puţin timp a venit şi părintele lor şi l-a aflat zăcând şi suspinând, şi înştiinţându-se de pricină i-a zis: „Nu au venit nişte monahi şi nu te-au aflat aşa?”. Iar el a zis: „Ba da, au venit, dar neînştiinţându-se de pricină au trecut zicând: «Noi suntem pe jos, ce putem să-ţi facem?»”. Zis-a lui avva: „Poţi să umbli puţin şi să mergem?”. Iar el a zis: „Nu pot!”. Atunci avva i-a zis: „Vino să te iau în spate şi Dumnezeu ne va ajuta şi vom merge”. Iar el a zis:
„Cum poţi atâta depărtare să mă duci în spate? Mergi şi te roagă pentru mine!”. Iar avva a zis: „Nu te voi lăsa, ci iată piatra aceea, te voi pune pe dânsa şi mă voi apleca şi te voi lua în spate”. Şi aşa a făcut.
La început îl simţea că este greu, ca un om mare, apoi se făcea mai uşor, tot mai uşor, încât se minuna cel ce îl purta pe spate. Şi deodată s-a făcut nevăzut şi a venit glas către el: „Pururea te rugai pentru ucenicii tăi să se învrednicească împreună cu tine de Împărăţia cerurilor, şi iată că altele sunt măsurile tale şi altele ale lor. Deci fă-i pe ei să vină la lucrarea ta şi vei dobândi cererea, căci eu sunt Dreptul Judecător, răsplătind fiecăruia după faptele lui”. (1-321)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu