Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 2 iunie 2010

SFINTE MOASTE IN BISERICI DIN BUCURESTI ( I)


Sfinte Moaşte in biserici din Bucureşti


Sf. Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului (prăznuit pe 27 octombrie; moaştele Sfântului se află în Catedrala Patriarhiei)

Sfinţii Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai; părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă la Catedrala Patriarhiei)
Sfinţii: Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie) şi Gheorghe de la Cernica (prăznuit pe 3 decembrie) moaştele Sfântului Calinic se află în Biserica
Mănăstirii Cernica, Com. Cernica, alături de o raclă cu părţi din moaştele
Sf. Gheorghe de la Cernica)

Sf. Mc. Mina (prăznuit pe 11 noiembrie; părţi din moaştele Sfântului se află în Biserica
“Sf. Mina Vergu”, aflată la cca. 300 m. de Magazinul Unirea, pe partea
stg. a Căii Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A)

Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor (prăznuit pe 26 noiembrie) şi Sfinţii: Haralambie
(prăznuit pe 10 februarie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Onufrie
(prăznuit pe 27 noiembrie) şi Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) – racla cu
părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. StelianLucaci”
(Str. Logofăt Udrişte, lângă Poliţia Rutieră)

Sf. Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie, protector împotriva farmecelor; mâna Sfântului se află
în Biserica “Zlătari”, vizavi de Magazinul Victoria, CECul Mare, Cal. Victoriei 12)
Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Antipa (prăznuit pe 11 aprilie),
Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Nicanor (prăznuit pe 7 august) –
caseta cu părticele din moaştele lor se află în Biserica “Sf. Dumitru Poştă”, din spatele Muzeului de Istorie a României

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie; mâna Sfântului se află în Biserica “Sf. Gheorghe
Nou”, din Piaţa Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, alături de mormântul
ce conţine doar capul Sf. Mc. Constantin Brâncoveanu, care este prăznuit pe 16 august)

Sf. Grigorie al Armeniei (prăznuit pe 30 septembrie; părticele din moaştele Sfântului sunt
îngropate sub lespedea altarului Bisericii “Sf. Gheorghe Vechi”, din spatele Magazinului Cocor, Cal. Moşilor 36)

Sf. Grigorie de Nissa (prăznuit pe 10 ianuarie; capul Sfântului se află în Biserica
“Domniţa Bălaşa”, de lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti)

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; un deget al Sfântului se află în Biserica “Sf.
Arhangheli”, din Str. Oţetari – a 2a str. la dr. de la Policlinica Batiştei)
Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Gheorghe
(prăznuit pe 23 aprilie) şi Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie)
– racla cu părticele din moaştele lor se află în Biserica Mănăstirii “Plumbuita”, Str. Plumbuita 58, aflată la 3 staţii de la Bucur Obor, pe Şos. Colentina Lacul Plumbuita)

Sfinţii: Mc. Acachie (prăznuit pe 7 mai), Mc. Neofit (prăznuit pe 21 ianuarie), Mc.
Paraschevi
(prăznuită pe 26 iulie) şi 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie) – racla cu părticele din moaştele lor se află în Biserica Mănăstirii “Sf. Antim Ivireanul”, de la Benzinăria “11 Iunie”, pe Str. Antim 29, lângă Palatul Parlamentului

Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica
“Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti, de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)

Sfinţii: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie),
Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie) şi Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) – caseta cu părticele din moaştele lor, alături de o a doua raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Nifon (prăznuit pe 11 august), 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie),
Sava (prăznuit pe 5 decembrie), Eustaţie (prăznuit pe 20 septembrie), Auxenţiu (prăznuit pe 13 decembrie), Xenia Petrovna (prăznuită pe 11 ianuarie şi 29 august), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Sf. Necunoscut de la Măn. Neamţ (prăznuit în a 2a duminică de la Pogorârea Sf. Duh), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Anastasie (prăznuit pe 5
decembrie), Mc. Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?), Dionisie Zakintos (prăznuit pe 17 decembrie), Teofil cel Nebun ptr. Hristos (prăznuit pe 28 octombrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie), Ciprian şi Iustina (prăznuiţi pe 2
octombrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), 7 Tineri din Efes (prăznuiţi pe 4 august şi pe 22 octombrie), Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Clement al Romei (prăznuit pe 24 noiembrie), Ignatie Zagorski, Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi Mc. Sevastiana (prăznuită pe 24 octombrie), de casete separate cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Revocatus (prăznuit pe 1 februarie) şi Mc. Pomponius (prăznuit pe 1 februarie), Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai), Ana (prăznuită pe 9 septembrie), Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie, există şi un veşmânt de moaşte), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Mc. Neofit (prăznuit pe 21 ianuarie) şi de o casetă cu părticele din moaştele Sf. Trei Ierarhi (prăznuiţi pe 30 ianuarie), măsura Sfântului şi un epitrahil ce a acoperit moaştele Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), de o icoană relicvar a Sfintei Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), de o icoană relicvar cu o bucăţică din stânca Golgotei, de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie), de o părticică dintr-un Veşmânt al Mântuitorului (mantia lui Hristos) ş.a., precum şi de o masă / baldachin sub al cărei cristal se află părticele din Brâul
Maicii Domnului
(din veşmântul Sf. Fecioare, adusă de la Mân. Vatoped /Mt.Athos:sărbătorit pe 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie) şi din piatra Mormântului Maicii Domnului din Ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august) şi un veşmânt preoţesc sfinţit pe piatra Mormântului Maicii Domnului din Ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august) se află în Mânăstirea “Sf. Nicolae – Mihai Vodă”, de lângă Metrou Izvor, Str. Sapienţei, Nr. 4

Sf. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie),
Sf. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) şi Sf. Iona de Kiev (prăznuit pe 31 martie) părticele din moaştele Sfinţilor se află în 4 casete din Biserica “Sf. Nicolae Rusă, a Studenţilor”, de la Universitate, Str. Ion Ghica 9)

Fer. Ieremia Valahul (prăznuit pe 8 mai; părticele din moaştelerelicvele
Sfântului se află într-un crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se
scoate în faţa altarului de ziua sa la ora 17:40, la sfârşitul liturghiei de la ora
17:00)

Spin din Cununa lui Iisus (o părticică se află într-o casetă de la Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se scoate în faţa altarului pe 14 septembrie de ziua “Înălţării Sf. Cruci”, la sfârşitul slujbei de la ora 10:30 sau după cea a „Căii Sf. Cruci” de la ora 18:00 )

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (o părticică se află întrun
crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se scoate în faţa altarului pe 14 septembrie de ziua “Înălţării Sf. Cruci”, la sfârşitul tuturor slujbelor zilei)

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica
“Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”, Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE intrarea
din Cal. Dorobanţi)

Sfinţii: Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Teodor
Tiron
(prăznuit pe 17 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), 2 Sf. Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica a IIa după Pogorârea Sf. Duh), Sf. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie, 29 august) – racla cu părticele din moaştele Sfinţilor, precum şi o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află în Biserica “Sf. Vasile”, din Calea Victoriei 198 (vizavi de Muzeul Enescu)

Sf. Silvestru
(prăznuit pe 2 ianuarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica
“Sf. Silvestru”, Str. Sf. Silvestru, zona Pţa. Gemeni)

3 comentarii:

 1. BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE-oltenia
  Stânişoara pe directia nord, plecând din halta CFR Pausa-Căciulata, la aproximativ 6 km, sau din staţia CFR Turnu, pe directia est, la aproximativ 4 km) Sfinţii: Nicodim de la Tismana (prăznuit pe 26 decembrie), Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie) şi Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie) – racla cu părticele din moaştele lor, alături de o cruce de plumb a Sf. Nicodim, se află la Mănăstirea Tismana, jud. Gorj Sfinţii: Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie) şi Dimitrie de Rostov (prăznuit pe 21 septembrie) – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj, tot aici aflându-se, în cimitirul mănăstirii, şi mormântul Cuv. Arhim. Irodion Ionescu (sec. XIX, necanonizat, fost duhovnic al Sf. Calinic Cernicanul) Sfinţii: Nifon de Constantinopol (prăznuit pe 11 august), Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie) şi Tatiana (prăznuită pe 12 ianuarie) – capetele Sfinţilor şi mâna stângă a Sf. Nifon, alături de o părticică din moaştele Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie) se află în Biserica Mitropoliei din Craiova (Str. Mitropolit Firmilian 3), jud. Dolj Sfinţii: Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), Dimitrie al Rostovului (prăznuit pe 28 octombrie) şi Ierarh Teodosie de Cernigov (prăznuit pe 5 februarie) - părticele din moaştele Sfinţilor alături de o părticică din Sf. Cruce (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” din Craiova, jud. Dolj • Sfinţii: Tecla- mama celor bolnavi, 2 coaste si o particica din mana sfintei (prăznuită pe 24 septembrie), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Cuv. Parascheva prăznuită pe 14 octombrie) [?], Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Chesarie, Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie) şi mulţi alţii - părticele din moaştele Sfinţilor (alături de un veşmânt de moaşte de la Sf. Grigorie Decapolitul - prăznuit pe 20 noiembrie) se află în Mănăstirea „Sf. Tecla”, com. Predeşti, jud. Dolj (la 11 km de Craiova)

  RăspundețiȘtergere
 2. multumesc mult pt informatie! sa fie de folos la cat mai multi! Doamne-ajuta!

  RăspundețiȘtergere
 3. Daca tot va punctez pe http://sfintemoaste.blogspot.com
  cred ca ati putea si dvs sa faceti un gest crestinesc similar.
  Slavit sa fie Domnul ! Intrebati la biserica pe parintele IOAN IOACHIM BOSTENARU despre mine
  sau
  vizitati http://amdtitan.blogspot.com
  sau
  intrebati-l pe Very Reverend Priest Dr. Constantin Alecse despre mine la http://biserica.org,

  De vi se pare ca sunt obraznic imi cer scuze.
  Am 68 ani sunt prof specialist IT&C
  specialist wireless:
  http://dansomnea.tripod.com/diary
  si linux
  http://dansomnea.tripod.com/linux_diary

  Dan Gheorghe,
  cel nebun intru Hristos:

  Pentru conformitate

  http://biserica.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3249
  Doamne ajuta !

  RăspundețiȘtergere