Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 15 iunie 2010

SFINTE MOASTE AFLATE IN BISERICI DIN BUCURESTI

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica
“Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”,
Str. Gral. Broşteanu 12,
vizavi de ASE intrarea din Cal. Dorobanţi)

Sfinţii: Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Teodor
Tiron
(prăznuit pe 17 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Mc.
Paraschevi
(prăznuită pe 26 iulie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), 2
Sf. Necunoscuţi
(prăznuiţi în Duminica a Iia după Pogorârea Sf. Duh), Sf.
Ioan Botezătorul
(prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie, 29 august) – racla cu
părticele din moaştele Sfinţilor, precum şi o părticică din Sf. Cruce pe
care a fost răstignit Hristos
(sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3a
din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află în
Biserica “Sf. Vasile”, din Calea Victoriei 198 (vizavi de Muzeul
Enescu)

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Antonie de la IezeruVâlcea
(prăznuit pe 23noiembrie) – cele 2 răcliţe cu părticele din moaştele Sfinţilor se află în
Biserica “Sf. Antonie cel Mare” (Aleea Valea Boteni, din Str.
Romancierilor, Dr. Taberei, pe traseul 137, 268, 90, 91, 93 etc)

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) – raclă cu părticele dinmoaştele Sfântului şi cu părticele de veşmânt ce a acoperit moaştele sale se
află în Biserica Boteanu (Str. Boteanu, Nr. 8, vizavi de Scala), alături de
părticele din moaştele unor Sfinţi Mucenici de la Măn. “Sf. Teodosie cel
Mare” din Pustia Iordanului, piatră de pe Golgota, ceară
din pecetea Sf. Mormânt (sâmbăta Mare), ceară şi mir
de la Biserica din Lida / Israel, de la mormântul Sf. Gheorghe
(prăznuit pe 23 aprilie)

Sf. Ap. Simon Zelotul, mirele din Cana Galileii (prăznuit pe 10 mai şi 30 iunie, protectoral căsătoriei) părticele din mâna Sfântului se află într-o
casetă din Biserica “Sf. Împăraţi – Podeanu” (Str. Dorna, nr. 70, Piaţa
Chibrit, vizavi de Cinema Excelsior, capătul lui 300, Metrou “1 Mai”), alături
de o a 2a casetă, cuprinzând o părticică din Sf. Cruce pe care a
fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3a
din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

Sfinţii: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie),Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) părticele
din moaştele celor 3 Sfinţi(şi părticică dintr-un veşmânt al Sfintei) se află înt-ro raclă din Biserica “Sf.Nicolae şi Sf. Parascheva – Sf. Vineri Nouă” (pe Bd. “N. Titulescu”, Nr.151, de lângă staţia de metrou “Gara Basarab”), alături de o a doua raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie) şi Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie)

Sfinţii Mc.: Eustaţie Plachida, Teopisti, Agapie şi Teopist (prăznuiţi pe 20 septembrie;părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Iancu Vechi”, intersecţia
Str. Mătăsari cu Bd. Pache Protopopescu, în apropierea sediului ProTV)

Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie),
Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10
februarie), Ap. Petru (prăznuit pe 29 iunie) ş.a., precum şi o părticică din
Sf. Cruce
pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf.
Cruci: Duminica a 3a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14
septembrie) se află în Biserica Stavropoleos, zona Centrul Vechi,
Carul cu Bere)

Sfinţii: Mc. Ucişi în Pustiul Hozevei (sec. VII), Dreptul Ghedeon, Alexandru
(prăznuit pe 30 august), Modest (prăznuit pe 18 decembrie), Trifon
(prăznuit pe 1 februarie) şi Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie) – părticele din
moaştele Sfinţilor se află într-o casetă din Biserica “Icoanei”, din Str.
Icoanei
, alături de o raclă cu: pământ din Grădina
Ghetsimani, apă din Iordan, frunze din copacul lui Zaheu,
lumânări aprinse la candela Sf. Mormânt, pământ
de pe Golgota, pământ de pe Mt. Sinai şi o
pietricică din Mormântul Maicii Domnului;
tot aici
aflându-se şi o a 3a casetă ce conţine o Icoană cu Pasul
Mântuitorului
(atinsă la locul Înălţării Mântuitorului din Ţara Sfântă – Muntele Eleonului,
caseta conţinând un veşmânt preoţesc din biserica de acolo) şi veşminte ce au învelit moaşte ale Sf. Patapie din Grecia (prăznuit pe 8 decembrie), precum şi o a 4a
casetă ce conţine o părticică din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august)

Sf. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) – o părticică din moaştele Sfântului se află în
Biserica “Sf. Andrei” (Şos. Chitilei, Nr. 138)

Sfinţii: 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14
octombrie), Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie) şi Ioan cel Nou de la
Suceava
(prăznuit pe 2 iunie) – racla cu părticele din moaştele lor se află în
Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei, Nr. 72)

Sf. Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) – parte din capul Sfântului se află în Biserica “Sf.Mc. Mercurie”, Str. Constantin Brâncuşi, Nr.11 (colţul Parcului Titan – IOR
dinspre Bd. N. Grigorescu)

Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Dionisie
(prăznuit pe 3 octombrie) şi Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie) părticele
din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Duminica Sfinţilor români”
(Şos. Olteniţei, Nr. 255, lângă comuna PopeştiLeordeni)

Sfânta Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie; o icoană relicvar a Sfintei se află la Capela Leagănului de Copii „Sf. Ecaterina”, Bd. Mareşal Averescu Nr. 17, lângă
Arcul de Triumf)

Sf. Valentin (prăznuit pe 30 iulie; o părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica
„Delea Nouă
– Calist Arhiereul”, pe Calea Călăraşilor la intersecţia cu Str.
Matei Basarab şi cu Str. Agricultori)

Sfinţii: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), 40 de Mucenici
(prăznuiţi pe 9 martie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Ignatie
Teoforul
(prăznuit pe 20 decembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie),
Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie), Mc. Candid (prăznuit pe 21
ianuarie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Mc. Prov,
Tarah şi Andronic
(prăznuiţi pe 12 octombrie), Sf. Ambrozie (prăznuit pe
7 decembrie), Alexie (prăznuit pe 17 martie), Cuv. Părinţi ucişi în
Mânăstirea Sf. Sava
(prăznuiţi pe 20 martie), Sf. Siluan Athonitul
(prăznuit pe 24 septembrie), Antonie de la IezeruVâlcea
(prăznuit pe 23 noiembrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) ş.a.
– părticele din moaştele Sfinţilor, alături de veşminte ce au acoperit moaşte
ale Sfinţilor: Parascheva
(prăznuită pe 14 octombrie), Ioan Iacob
Hozevitul de la Neamţ
(prăznuit pe 5 august), Nectarie de Eghina
(prăznuit pe 9 noiembrie) ş.a. şi de o părticică din Stejarul din Manvri se
află la Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari, Nr. 3, lângă Grădina Icoanei)

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9
martie), Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie) – părticele din moaştele
Sfinţilor, alături de veşminte preoţeşti atinse de moaştele Sfinţilor: Grigorie
Decapolitu
l (prăznuit pe 20 noiembrie), Parascheva (prăznuită pe 14
octombrie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) şi de Brâul
Maicii Domnului
(sărbătorit pe 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie) şi de o
pietricică din peştera Sf. Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august) se
află într-o casetă din Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 123)

Sfinţii: Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Policarp (prăznuit pe 23 februarie), Ioan
Botezătorul
(prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august) ş.a. – părticele
din moaştele Sfinţilor se află în casete separate la Mânăstirea Radu Vodă a
Seminarului Teologic (zona Pţa. Unirii, Dâmboviţa, Str. Radu Vodă 24 A)

Sfinţii: Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie) şi Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) –
părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o casetă din Biserica “Sf. Treime– Delea Veche” (Str. Delea Veche, Nr. 39, în apropiere de Staţia Metrou “Piaţa Muncii”)

Sf. Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie) – o părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Nicolae” (din lemn, str. Jean Steriadi 19 A, de lângă
Secţia 13 Poliţie, metrou “N. Grigorescu”)

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica“Sf. Pantelimon” (în altar), Str. Iancu Căpitan, Nr. 24 (intersecţia Moşilor cu Eminescu, lângă Foişor)

Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Ioan
Gură de Aur
(prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Procopie (prăznuit
pe 8 iulie) ş.a. părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Paraclisului Patriarhiei (Dealul Patriarhiei), alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi
14 septembrie)

Sf. Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie; părticele din moaştele Sfântului se află într-o
casetă din Biserica “Sf. Ambrozie – Apărătorii Patriei II”, Str. Lunca
Bârzeşti, Nr.1, zona Curtea de Apel – Şos. Olteniţei)

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Capela
Ortodoxă „Sf. Mina”
din incinta Institutului de Medicină Legală Bucureşti)

Sf. Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie; părticică din moaştele Sfântului se află în icoana sa relicvar de la Mânăstirea Christiana, Şos. Pipera, Nr. 49, în apropiere de intersecţia cu Cal. Floreasca)

Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticică din moaştele Sfântului şi papucul Sfântului se află în Biserica “Sf. Spiridon VechiOperetă”,
Splaiul Unirii, nr. 1)

(Mulaj din ghips după) Urma Pasului Mântuitorului de la locul
Înălţării din Ţara Sfân
tă – Muntele Eleonului – se află
în Biserica „Sf. Ilie Gorgani”,Str. Silfidelor 5 (vizavi de
Cişmigiu)

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticele din moaştele Sfântului se află în
Biserica „Sf. Treime – Manu Cavafu”, Bd. Gh. Şincai, nr. 4, vizavi de
Liceul Şincai, în diagonală peste intersecţie)

Sfinţii Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie; părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Eroii Revoluţiei”, Cal. Şerban Vodă, nr. 235, vizavi de staţia de
metrou)

Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ
(prăznuit pe 5 august) părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica „Sf. Vineri – Drumul Taberei” (str. Braşov, nr. 21 C), alături de veşminte de moaşte ale Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şiSf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august)

Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie; părticele din moaştele
Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Sf. Ecaterina” a Facultăţii de
Teologie din Str. Sf. Ecaterina)

Veşminte de moaşte ale Sfinţilor: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi
Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie) se află în Biserica „Sf.
Parascheva
– Doamna Oltea” (Str. Doamna Oltea, nr. 36)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu