Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 1 iunie 2010

CNP-UL, PRECURSOR AL IMPLANTULUI IN INSTAURAREA DICTATURII MONDIALE

ÎNDOSARIEREA ELECTRONICĂ,
PRINCIPALUL INSTRUMENT
DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL
AL DICTATURII MONDIALE


de Monah Teodosie Chiril

"Pãcatul îsi are cea mai mare putere asupra omului tocmai luînd prilej de la functia lui de stãpînitor. Coborîrea merge asa de departe, mai ales în zilele noastre, încît avem azi state cu totul atee; împãrãtiile acestea nu mai sunt în slujba lui Dumnezeu, ci au devenit satanice stînd în slujba lui antihrist." (pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, "Ortodoxie si romanism", ed. 1992, pg. 186)

Democratia si progresul

Cu adevãrat am ajuns a afirma cã trãim într-o lume în care vietuirea trupeascã si cugetul trupesc (viciat) sunt la rang de cinste. O lume în care ne împlinim voile dupã trup, o lume în care "cel ce a fost prins în parte de dorinta ei si s-a împreunat cu ea nu mai poate scãpa din bratele ei panã ce nu-l va dezbrãca pe el de viata lui. Si cînd îl va dezbrãca pe el de toate si-l va scoate din casa lui, în ziua mortii lui, atunci o va cunoaste cã este o amãgitoare si o înselãtoare." Aceasta este lumea pãcatului, ostilã lucrãrii duhovnicesti si prezentei lui Dumnezeu în ea, un fals simbol al unei dorite libertãti, în fond o orbire si o limitare unilateralã pe care o produce patima.

Coloraturile politice actuale (fidele marilor puteri ale acestei lumi) ne duc cu gîndul la o desãvîrsire a democratiei, a încadrãrii într-un sistem de evolutie perfect creat dupã patimile si interesele lor potrivnice legii lui Iisus Hristos (I Cor. 1, 17 - 25). Acestia "nu vãd începutul din care curg toate nenorocirile, pentru cã privesc la lumina propriei lor ratiuni cãzute si nu la lumina lui Dumnezeu, îndrãznind sã-si introducã rînduielile lor în rînduielile Sfîntului Duh. Din aceastã cauzã rînduielile ceresti s-au fãcut pãmîntesti, cele duhovnicesti - trupesti, cele sfinte - pãcãtoase, cele întelepte - neghioabe. Iatã unde e cauza destrãmãrii generale, cauza cãderii crestinismului, a cãderii morale ce precede întotdeauna ruina civilã" .

Creatã de Dumnezeu ca o grãdinã a Raiului, omul a fãcut din lume o extensie a iadului, in care legile umaniste dau libertate libertinajului, o lume ce-si iubeste pãtimasii si-si devoreazã consumatorii, o lume în care omul devine (se face) demon pentru cei din jur. Atunci cînd astfel de oameni ajung sã guverneze lumea, atunci democratia si-a împlinit rolul în demonocratie, unde organizatiile superstatale îsi orînduiesc si aliniazã adeptii spre o nouã ordine mondialã si întîmpinarea stãpînului lor antihristul.

Începutul sfîrsitului?

Atunci va veni sfîrsitul cînd lumea înfometatã va striga: Vrem un stãpîn!, iar el nu va întîrzia sã aparã.

"Apostolul zice: "Sã nu vã amãgeascã cineva pe voi, cã va veni întîi depãrtarea (de credintã) si pe urmã se va arãta omul pãcatului, fiul pierzaniei, potrivnicul, care se va înãlta mai presus de tot ce zice Dumnezeu, sau închinãciune, asa încît sã sadã el în biserica lui Dumnezeu, ca un dumnezeu, arãtîndu-se pe sine cã ar fi el Dumnezeu." Dar nu în Biserica cea Ortodoxã ci în cea iudaicã, cãci nu de la noi ci de la iudei va veni. Nu pentru Hristos ci împotriva lui Hristos si a celor ce sunt ai Lui. Si apoi se va arãta cel fãrã de lege, a cãrui lucrare va fi cu lucrarea satanei si puterea diavolului: semne si minuni mincinoase va face cu fermecãtorii, cu nedreptate în cei pieritori, pe acesta Domnul îl va omorî cu duhul gurii Sale si-l va strica cu venirea arãtãrii sale. Deci nu diavolul se va face om, ci un om se va naste din curvie si va plini toatã lucrarea satanei".
Din punct de vedere al vointei politice, cele de mai sus sunt o realitate. Deja unele cercuri iluminist - masonice au creat si promoveazã infrastructura unei dictaturi mondiale, care cu orice mijloace si sacrificii încearcã sã forteze guvernele sã accepte anumite acorduri care vor da putere de urmãrire si reprimare a oricãrei reactii de împotrivire.
Evolutia computerelor a ajuns la nivelul dorit, oferind din punct de vedere tehnologic posibilitatea creãrii unei uriase bãnci electronice de informatii în care pot fi catalogate, pãstrate si modificate datele tuturor cetãtenilor, usurînd astfel urmãrirea la nivel planetar.

Disparitia progresivã a diversitãtii a devenit azi amenintarea principalã. Nivelarea caracterelor, persoanelor, relativizarea credintei (ecumenism, New Age), conversia culturilor spre o "civilizatie mondialã" construitã pe tot ceea ce poate fi mai comun si mai lipsit de divinitate, nu prevesteste decît tendinta creãrii unei noi împãrãtii.

Sfîntul Ioan Teologul, în apocalipsã, ne aratã trei trepte spre împlinirea sfîrsitului (vezi Apoc.13, 11- 18 si 14, 9). Prima treaptã constã în faptul cã la un moment dat cineva va impune un sistem de schimb (economic) controlat la nivel mondial încît nimeni nu va mai putea fi liber sã vîndã sau sã cumpere nimic dacã nu se va ralia acestui sistem. În cea de-a doua treaptã, acest sistem economic mondial va cere ca cei ce doresc sã vîndã sau sã cumpere, sã primeascã în mod concret pe mîna lor dreaptã sau pe frunte un semn gravat. În treapta a treia, pe acest sistem gravat va fi cuprins numãrul "666" care nu este ca un numãr lipsit de importantã ci ca un numãr al omului Antihrist.

Numãrul fiarei

Pînã în anul 1970 omenirea nu a avut nici o problemã cu acest numãr. Atunci, în SUA, a apãrut pentru prima datã si a început sã fie pus în aplicare (ca experiment) într-un sistem economic bazat pe folosirea unei cartele electronice. Pe fiecare cartelã exista un numãr de cod pentru fiecare posesor, numãr care era scris cu o nouã unitate de mãsurã, tip cod-barã, cu un nou mod de calculare ce va fi explicat mai jos. Cu surprindere s-a descoperit atunci cã în interiorul numãrului de cod al fiecãrei persoane era cuprins numãrul 666 (la cifrele de control). Reactiile din partea lumii au fost puternice si datoritã boicotului produselor de cãtre credinciosi, companiile au suferit pierderi enorme. De atunci s-a început sistematic sã se ascundã adevãrul.

Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Elene a emis o circularã (nr. 2626 / 07.04.1997) adresatã poporului grec, care în Duminica Ortodoxiei din 1997 a fost cititã în toate bisericile si mãnãstirile din Grecia. De asemenea, în Grecia, numerosi credinciosi ortodocsi au demonstrat în frunte cu preotii de parohii si cãlugãri, în repetate rînduri, împotriva acordului Schengen si a noilor buletine impuse de Uniunea Europeanã. În sustinerea Sf. Sinod Elen si a populatiei Greciei, cãlugãrii din Sfîntul Munte Athos au emis o a doua circularã (comunã) de acest fel în data de 21.08 / 03.09.1997.

Una din cele mai importante aplicatii ale tehnologiei moderne sunt sistemele de recunoastere automatã, prin care culegerea, codificarea si prelucrarea datelor devin extrem de eficiente. Sistemul de simboluri barate (bar-code) este o metodã de codificare a informatiilor7 despre persoane, obiecte si diferite produse comerciale, usor de citit de sistemele de identificare computerizate (scaner). "Citirea" numãrului se face prin trecerea pe deasupra codului barat a unei raze subtiri de laser, care este reflectatã în mod diferit în functie de liniile negre sau albe ce le contine fiecare cifrã. Succesiunea de linii albe sau negre este unicã fiecãrei cifre zecimale (0 - 9), iar ansamblul de bare si spatii care alcãtuiesc codificarea unei cifre zecimale se numeste caracter. Fiecare caracter este format din sapte unitãti de mãsurã denumite module (dimensiunea unor linii, si a unui spatiu). În procesul de decodare, barele negre vor genera un impuls electric negativ iar cele albe unul pozitiv. Aceste impulsuri sunt modulate în lãtime (Pulse Width Modulation), adicã computerul primeste impulsuri de un anumit interval în functie de lãtimea barelor albe si negre ale etichetei. Trenul de impulsuri analogice, pozitiv - negativ, va fi transformat în computer în semnale "0" pentru spatii libere si "1" pentru spatii negre. Odatã cu decodificarea lantului de impulsuri computerul controleazã mãsurãtorile de timp ale fiecãrui impuls comparîndu-le cu cele standard si astfel recunoaste numãrul care a fost codificat pe etichetã.

Din 1970 pînã astãzi s-au folosit prin progresul tehnologiei noi moduri de notare a numerelor absolut diferite de cele pe care le stiam. Astfel, s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea cifrelor. Motivele pentru care sunt folosite codurile barate (bar codes) este cã alternantele liniilor negre cu cele albe, folosite de aceste coduri, sunt usor de citit de cãtre sistemele de detectare, adicã de cãtre asa-numitele ''creioane luminoase" (light pens), ale calculatoarelor electronice. Astfel, citirea numerelor de pe diferitele produse se face foarte repede si fãrã nici o gresealã. Citirea cifrelor se face prin plimbarea deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de luminã laser care se reflectã în mod diferit; într-un fel atunci cînd cade pe linia neagrã si altfel atunci cînd cade pe linia albã. Tocmai aceastã succesiune a liniilor negre si albe de grosime diferitã este unicã pentru fiecare cifra si constituie ''identitatea" fiecãrui numãr.
În prezent sunt douã tipuri de codificare: UPC-A (Cod Universal de Produs) pentru SUA si Canada si EAN-13 (Numerotarea Europeanã a Articolelor pentru Europa si restul lumii). Dintre aceste douã tipuri cel de-al doilea va fi folosit pentru stabilirea unui Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.) pentru fiecare individ, cod ce urmeazã a fi înscris pe noile cartele de identitate.

Se observã cum la începutul, mijlocul si sfîrsitul acestor etichete apar asa-numitele caractere de control (Guard bars sau Safety bars) sub forma unei linii duble putin mai lungi, identicã de altfel cu linia dublã a numãrului "6". Deci prin folosirea celor trei caractere de control, numãrul produsului este încadrat invariabil cu trei de "6".

Cuvîntul devine informatie, totul se digitizeazã totul se supravegheazã si se controleazã conform "vestitelor" protocoale sioniste (vezi "Protocoalele Înteleptilor Sionului").

Sub aspectul unei organizatii anti-teroriste, s-a initiat în SUA, la Fort-Meade, un proiect universal si informational de identificare denumit L.U.C.I.D. (Logical Universal Comunication Interactive Databank). Aparent aceasta se ocupã de depistarea actiunilor teroriste, dar principiul de bazã de functionare constã în eliberarea pentru fiecare individ, încã de la nastere a unei cartele electronice de identitate multifunctionalã ce va oferi posibilitatea detinerii unui numãr foarte mare de informatii (2000 pagini A4) despre viata particularã a individului, date pe care posesorul nu le va putea citi sau modifica, aceasta fãcîndu-se de la centru (retea). Ne putem imagina ce control se poate efectua asupra populatiei, mai ales cu ajutorul satelitilor ce pot detecta senzorii acestei cartele, stabilind cu precizie pozitia fiecãrui individ în orice moment, oriunde în lume, iar dacã le vom arunca nu vom putea cumpãra nimic, nu vom putea intra nicãieri, ca si cum ne-am pierde identitatea fiind anulati ca persoanã.

Bio-cipul

Datoritã fobiei ce se va declansa, multi vor pierde aceste cartele sau le vor declara furate. În plus, pentru multi dintre cunoscãtorii de soft, solutia cartelei nu oferã o adevãratã protectie a datelor personale, putîndu-se extrem de usor "sparge" coduri si extrage informatii din orice computer legat la retea.

Proiectul L.U.C.I.D. prevede si acest lucru, oferind solutia implantãrii unui bio-cip în ureche (sau la ceafã). Pînã în prezent, testele fãcute la animale, pãsãri si pesti, au dovedit o fiabilitate si un control remarcabil, astfel încît se putea depista în foarte scurt timp coordonatele pozitiei acestora. Acest microcip contine un cod dinainte programat cu un numãr unic de identitate alcãtuit din opt cifre separate de cele trei caractere de control (cei trei de "6") ce poate fi doar citit si nu sters (memorie RAM). Modelele folosite astãzi se numesc "Transponder" si au capacitate de emisie-receptie, fiind de mãrimea unui bob de orez. Specialistii spun cã aceste solutii constituie solutia perfectã pentru stabilirea cu precizie a oricãrei fiinte vii si astfel cei ce vor crea aceste cipuri vor putea fi usor controlati, localizati si supravegheati în toate miscãrile. Acest sistem de îngrãdire a libertãtii omului va permite ca nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde fãrã marcarea cu bio-cip.

În Cartea Apocalipsei, Sfîntul Apostol si Evanghelist Ioan spune: "Si ea îi sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei sãraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sã-si punã semn pe mîna dreaptã sau pe frunte încît nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde decît numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei sau numãrul numelui fiarei. Aici este întelepciunea, cine are pricepere sã socoteascã numãrul fiarei cãci este numãr de om. Si numãrul ei este sase sute saizeci si sase" (Apoc. 13, 16 - 18). Oare de ce slujitorii lui Antihrist au ales tocmai acest numãr? Desigur 666 reprezintã numele stãpînului lor. Un alt motiv este însã profunda însemnãtate nationalã si religioasã a numãrului 666 pentru evrei, fiind încã din timpurile domniei lui Solomon un simbol al puterii si al impunerii vasalitãtii asupra altor popoare, inclusiv a supunerilor economice. Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de sase sute saizeci si sase de talanti de aur" (II Paral. 9, 13-14).

Sub umbrela politicii

Demonii au încredintat armele slujitorilor lor fideli, oameni cruzi ce-si pot distruge semenii cu sînge rece. Omul, cunuma creatiei, fãcut dupã chipul si asemãnarea lui Dumnezeu (Fac. 1,26) este redus la stadiul de numãr, un obiect ce poate fi usor manipulat de cei dornici de stãpînire. Cu adevãrat, dragostea multora s-a rãcit, iar mîndria nu mai are loc pe pãmînt. În noua Europã unitã (fãrã granite) si cu un nou regim de îngrãdire, învãtãturile Sfintilor Pãrinti ai Bisericii Ortodoxe devin un pericol noii ordini mondiale, iar crestinii ortodocsi vor deveni o minoritate usor de controlat. Lupta de despãtimire a duhovnicilor Bisericii Ortodoxe devine potrivnicã lucrãrilor de împãtimire a noii ordini mondiale (dusã prin intoxicarea informatiei, spectacole, filme, muzicã, literaturã, presã, reviste, televiziune, radio, emisiuni pentru copii, manuale scolare, reclame etc).

Dupã acordul de la Maastricht (1992), noul acord Schengen (1995) desfiinteazã granitele interne ale tãrilor membre, în schimb granita externã a noului teritoriu devine impenetrabilã. Noul Euroimperiu îsi etaleazã sfidãtor "avantajele" tehnologice si politice avansate, dar care nu sunt altceva decît super-programe de îndosariere elecronicã, control si actiune armatã în orice moment urmãrire discretã a fiecãrei persoane din teritoriu tinzînd spre o centralizare si o conducere ce nu poate tine cont de traditie sau de etnii. Prin eliminarea granitelor interne, aceste natiuni se vor amesteca, eliminîndu-se cultura, istoria, si limba proprie fiecãrui neam. În ceea ce priveste credinta se agreeazã ideea de religie mixtã (New-Age), un sistem ecumenic ce pare a fi un amestec de stiintã si parapsihologie dupã cum spune Cuviosul Serafim Rose. Referitor la aceasta, teologul roman Dumitru Stãniloae zice: "Socotesc cã ecumenismul este produsul masoneriei, iarãsi vor sã relativizeze credinta". Astfel, mult rîvnita intrare in Uniunea Europeanã (despre care vedem mereu la posturile TV, radio etc) se va solda cu o invazie a sectelor, legiferarea pãcatului, cumpãrarea masivã de teritorii romanesti de cãtre strãini, conflicte inter-etnice, în plus moneda va fi unicã (Euro), armata va fi o armatã comunã europeanã (NATO), politia se va transforma în Europol, constitutiile nationale îsi pierd valabilitatea, imnul de stat si drapelul patriei vor rãmîne o amintire istoricã...

Grãitoare în acest sens este mãrturia Arhimandritului Ghergios Kapsanis, egumenul mãnãstirii Grigoriu din Sf. Munte Athos care mãrturiseste: "Cîtiva ar spune cã acum nu mai avem nici un cotropitor pãgîn de înfruntat. Aceasta însã este o afirmatie si mai periculoasã. Cei care comploteazã împotriva libertãtii noastre nu apar drept cotropitori, ci drept tovarãsi ai nostri în Uniunea Europeanã. Însã care Europã? În Europa în care conduc si în care sunt exploatatoare cîteva mari puteri, în spatele cãrora se ascunde oligarhia. Aceastã oligarhie vrea ca supusii sãi sã fie robi, lipsiti de libertate, precum "Marele inchizitor" al lui Dostoievski." (12/25 iul.1997).

Numele si botezul

Fãrã botez nu existã mîntuire (Ioan 3, 5 - 6). Asa cum numele pe care îl mostenim de la strãmosi (prin capul familiei) ne aratã neamul din care facem parte, asa si numele (prenumele) pe care îl primim la botez pecetluieste sufletul cu o identitate crestinã oferind o apartenentã vie si neîncetatã în cadrul Bisericii si mai ales în timpul Sfintelor Taine, certificînd lepãdarea de diavol si pãcatul strãmosesc în care ne-am nãscut.

Numele codificat în sistem bar-code adaugã la identitatea sufleteascã umanã o identitate a unei fiinte satanice (prin încadrarea celor trei de "6") luptãtoare împotriva lui Iisus Hristos. Este o "pecetluire" a sufletului cu o "pecete strãinã" peste pecetea Duhului Sfînt primitã la botez, pe care individul o primeste în momentul în care semneazã cã este de acord cu noul nume (codul). Cînd suntem pomeniti la rugãciune la Sfînta Liturghie, Maslu etc, preotul pomeneste numele noastre pe care le avem de la botez si nicidecum porecle sau coduri, cãci Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucreazã prin Har pentru mîntuirea sufletului.

Consecinta? Harul de la botez se va îndepãrta stingînd roadele Sfîntului Duh si lipsind de mîntuire respectiva persoanã, în schimb aceasta va putea "beneficia" de toate facilitãtile oferite de noile sisteme controlate devenind robi de bunã voie al "stãpînului lumii acesteia".

Probabil cã unii vor spune: "Voi lua pecetea ca sã trãiesc mai usor, dar în inima mea îl voi iubi pe Iisus Hristos". Acestora le rãspunde Sfîntul Vasile cel Mare (sec. IV) în viata mucenicului Gordie: "Multi au încercat din nestire a-l ispiti pe mucenic sã se lepede doar cu vorba si sã pãstreze credinta cu sufletul, asezarea lãuntricã, cãci Dumnezeu nu dã atentie limbii, ci asezãrii sufletesti. Dar mucenicul Gordie era de neînduplecat spunînd: "Nu suportã limba cea ziditã de Hristos sã spunã ceva împotriva ziditorului ei. Nu vã înselati! Dumnezeu nu se lasã batjocorit! Dupã gura noastrã ne va judeca, dupã cuvintele noastre ne va îndreptãti si dupã cuvintele noastre ne va osîndi".

Raiul sau iadul

Domnul si Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne spune "Cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor si Eu Mã voi lepãda de el înaintea Tatãlui (Mt. 10, 33). Prin aceasta se alungã necunoasterea, indiferenta si nestiinta si astfel vinovatul nu are prilej de dezvinovãtire în fata Scaunului de Judecatã. Acestui îndemn i-au urmat toti martirii si mucenicii Bisericii noastre din primele veacuri crestine începînd cu arhidiaconul Stefan (vezi Fapte Ap. 7, 54-60) si pînã în zilele noastre dintre care amintim pe Sfîntul Ilie Lãcãtusu, ieromonahul Arsenie Boca, Valeriu Gafencu, Sfîntul Ioan Iacob de la Neamt si multi altii. Toate aceste cete de martiri si mãrturisitori ai credintei ortodoxe s-au adus ca jertfã din dragoste pentru Hristos si chiar dacã lepãdarea nu ar fi adus dupã sine pedeapsa iadului, tot nu s-ar fi lepãdat de El. Ce s-a ales de puternicii lumii? De împãratii pãgîni închinãtori la idoli, de Napoleon, de Hitler sau de alti cuceritori ai lumii? Au avut parte de focul iadului, iar trupurile lor au putrezit si le-au mîncat viermii, în schimb sufletele celor ce au rãmas alãturi de Hristos, chiar prigonite fiind de lumea pãcatului au avut si au în vecii vecilor parte de Rai, de viatã vesnicã, de fericire si nemurire, iar trupurile multora dintre ei sunt nestricãcioase si frumos mirositoare (sfinte moaste).

Mîntuitorul a prevestit prin Sfîntul Ioan Teologul în pestera din Patmos, despre aplicarea semnului fiarei pe mîna dreaptã sau pe frunte (Apoc. 13, 16 - 18; 14, 9) si a lãsat ca "cine se închinã fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui sau pe mîna lui, va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mîniei Sale, si se va chinui în foc si în pucioasã, înaintea sfintilor îngeri si înaintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Si nu au odihnã nici ziua nici noaptea cei ce se închinã fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei. Aici este rãbdarea sfintilor care pãzesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus" (Apoc. 14, 9 - 12).

În spatele duhului lumesc al "libertãtii" de astãzi se ascunde manipularea, robia sufletelor, tulburãrile psihice, nelinistea sufleteascã, grijile si anarhia care duce lumea spre impas, spre distrugerea sufleteascã si trupeascã. Cuviosul Paisie Aghioritul, unul din marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe (veacul XX) spunea: "În spatele sistemului perfect al cartelei de deservire se ascunde dictatura mondialã, robia lui antihrist".

Istoria întreagã este o luptã între bine si rãu, este o consecintã a rãzboiului nevãzut (de oameni) între îngeri si demoni, la care, asa cum se pare la prima vedere înving demonii. Nu este asa! A demonstrat-o însusi Iisus Hristos care nu a sfîrsit pe cruce ci a învins moartea trecînd dincolo de ea, la viata vesnicã prin Învierea Sa.

Faptul cã Dumnezeu ne dã ploaie cu gheatã, secetã, inundatii si alte semne pe care multi nu vor a le întelege, cã îngãduie ca în tara noastrã sã fim slugi masoneriei si altora care din dorinta lor de stãpînire (Mt. 4, 8 -10) ne duc la pierzare viitorul nostru si al copiilor nostri este mai degrabã o pedeapsã pe care nu putem spune cã nu o meritãm si atunci cînd El va considera cã ne-am îndreptat viata si faptele va lua toate aceste pedepse de pe umerii nostri. Pentru aceasta trebuie sã ne întoarcem la ale Lui si sã lepãdam pe ale lumii.

Sansa iesirii din haos este întoarcerea la canoanele Bisericii si la învãtãturile Sfintilor Pãrinti, si nicidecum la educatia oferitã de starurile si vedetele cinematografice împãtimite pe care ni le oferã noua orînduire a lumii iubitoare de fãrãdelegi (lumea pãcatului). Dar dacã Dumnezeu ne va acoperi cu Harul Sãu si ne va feri de toate acestea depinde mai întîi de noi.

sursa: sihastru.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu