Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 15 iunie 2010

BISERICA SI FRANCMASONERIA

Biserica si Francmasoneria!
( articol scris in 2005)
Parlamentul României are 90% din membri masoni” (Dan Amadeo Lãzãrescu).
Templul provizoriu al masonilor e clãdirea Parlamentului!

Guvernul României dã Masoneriei statutul de institutie de utilitate publicã! La primul convent al Masoneriei, presa si publicul beneficiar n-au avut acces!

Presedintele României ( NR: Ion Iliescu) apare in prefata cãrtii “Misterele templului masonic”, arãtând meritele Masoneriei tocmai acum când Masoneria isi cautã o clãdire pentru templu;

Judecãtoria si Politia il cautã pe Bivolaru de la MISA, pentru N cauze stiute (publice) si una nestiutã: editarea revistei “Francmasoneria” si a douã cãrti impotriva masonilor;


Patriarhia Ortodoxã instaleazã in curtea sa statuia lui Ioan Cuza, masonul care a secularizat averile mânãstiresti si de la care incoace, Statul n-a mai iubit Biserica.

Ce urmeazã?!

Biserica si francmasoneria

De la afurisania francmasoneriei la secularizarea Bisericii*Pr. Dan BãdulescuIstoric.

Dupã izgonirea din rai istoria omului continuã cu cele douã ramuri: cea a lui Set (fiii lui Dumnezeu) - binecuvântatã si cea a lui Cain – revendicat, cu dreptate, de francmasoni a fi protopãrintele lor.[1] Duhul magic al acestuia si al semintiei sale s-a remarcat prin inventarea uneltelor, tehnicii, tehnologiei, artei, instrumentelor. Mason inseamnã propriu-zis zidar; omul de tip cainit se vrea si el a fi un „zidar”, un „ziditor”, dar nu mai se aseamãnã Ziditorului sãu.

Inrãutãtirea progresivã a semintiei magice („masonice”) cainite a determinat luarea hotãrârii radicale de stârpire (eliminare) fizicã prin potopul universal. In urma acestuia supravietuiesc cei opt insi: Noe cu fii sãi (Sem, Ham si Iafet) si sotiile lor, din semintia setitã binecuvântatã a dreptilor (religiosii „ortodocsi”).

Dar, contrar ideilor optimiste ale evolutionistilor, situatia se inrãutãteste din nou, si neamurile postdiluviene: semitii, iafetitii si hamitii cad in idolatrie si masonerie. Cã asa au stat lucrurile ne dovedeste momentul zidirii Turnului Babel, unirea neamurilor impotriva lui Dumnezeu:

Facerea Cap XI

1. Si era tot pãmântul un rost si un glas la toti.

2. Si fu dupã ce au purces ei de la rãsãrit, aflarã câmpu in locul lui Senaar si lãcuirã acolo.

3. Si zise om cãtrã vecinul sãu: „Veniti sã facem cãrãmizi si sã le ardem in foc”. Si le fu lor cãrãmida in loc de piatrã, si varul le era lutul.

4. Si ziserã: „Veniti sã ne zidim noao cetate si turnu cãruia vârful va fi pânã in ceriu, si vom face noao nume mai nainte decât ne vom rãsipi pre fata a tot pãmântul”.

5. Si pogori Domnul a vedea cetatea si turnul carele l-au zidit fiii oamenilor.

6. Si zise Domnul: „Iatã, un neam si un rost tuturora, si aceasta au inceput a face. Acum nu va lipsi dentru dânsii toate câte vor apuca a face.

7. Veniti si, pogorând, sã turburãm acolo limbile lor, pentru ca sã nu auzã fiestecarele glasul aproapelui sãu”.

8. Si-i rãsipi pre dânsii Domnul de acolo preste fata a tot pãmântul, si potolirã a face cetatea si turnul.

9. Pentru aceaea s-au chemat numele ei Turburare[2], pentru cã acolo au turburat Domnul rosturile a tot pãmântul si de acolo au rãsipit pre dânsii Domnul preste fata a tot pãmântul.

Interesant este faptul cã francmasonii nu fac de obicei nici o referire la acest moment crucial al istoriei omenirii. In loc de aceasta se face o trecere la alt moment important din istoria constructiilor: Templul Regelui Solomon.

Originile societãtilor francmasonice sunt destul de greu de trasat cu sigurantã, cronologia prezentând fluctuatii semnificative. Totusi, pentru aparitia francmasoneriei moderne speculative se propune ca datã secolul XVII si ca loc Scotia.

Francmasoneria operativã – breslele de zidari constructori de catedrale, aveau o organizare in mare parte secretã, bazatã pe un „crez” filosofic comun, cum ar fi cel mai timpuriu care s-a pãstrat, datat in jurul anului 1400 numit The Old Charges, o scriere ermetico-moralistã. Doctrina francmasoneriei se bazeazã pe o mitologie proprie, fiind legatã de Egipt si Templul lui Solomon.Impãrãtiei III,[3] Cap. V

1. Si trimise Hiram, impãratul Tirului, slugile lui cãtrã Solomon, pentru cãci au auzit cã pre el au uns intru impãrat in locul lui David, tãtâne-sãu, cãci iubind era Hiram pre David toate zilele.

2. Si au trimis Solomon cãtrã Hiram, zicând:

3. „Tu stii pre tatã-mieu, David, cã nu putea ca sã zideascã casa numelui Domnului Dumnezãului mieu, de cãtrã fata[4] rãzboaielor ce l-au incunjurat pre el pânã i-au dat Domnul pre ei supt urmele picioarelor lui.

4. Si acum au odihnit Domnul Dumnezãul mieu mie, pre imprejur nu iaste hiclean, nu iaste tâmpinare rea.

5. Si iatã, eu zic sã zidesc casã numelui Dumnezãului mieu, in ce chip au grãit Domnul cãtrã David, tatãl mieu, zicând: 'Fiiul tãu, pre carele voiu da in locul tãu pre scaunul tãu, acesta va zidi casa numelui Mieu'.

6. Si acum porunceaste si sã-m taie leamne den Livan. Si iatã, robii miei, impreunã cu robii tãi, si simbria lucrului tãu da-voiu tie, dupã toate câte vei zice; cãci tu stii cã nu iaste la noi stiind leamne a tãia, precum sidoneanii”.

7. Si fu dupã ce intelease Hiram cuvintele lui Solomon, sã bucurã foarte si zise: „Blagoslovit Dumnezeu astãzi, Carele au dat lui David fecior intelept preste norodul cel mult acesta”.

8. Si au trimis Hiram cãtrã Solomon, zicând: „Auzit-am de toate carele ai trimis cãtrã mine. Eu voiu face toatã voia ta la leamne de chedru si de pefcu[5].

9. Robii miei le vor pogori pre eale de la Livan la mare si eu le voiu pune pre eale plute, den locul carele vei trimite cãtrã mine; si le voiu scutura pre eale acolo si tu le vei rãdica. Si vei face voia mea, ca sã dai pâine casii meale”.

10. Si era Hiram dând lui Solomon chiedri si pini si toatã voia lui.

11. Si Solomon au dat lui Hiram 20 000 de cori[6] de grâu si mahil[7] casii lui si 20 000 de veth[8] de untdelemnu pisat; intr-acesta chip da Solomon lui Hiram pre an.

12. Si Domnul au dat intelepciune lui Solomon, in ce chip au grãit lui. Si era pace intru mijlocul lui Hiram si intru mijlocul lui Solomon, si puserã fãgãduinta intru mijlocul lor.

Reproducem in continuare pasaje din Sfânta Scripturã spre a limpezi aspectele intunecoasei mitologii francmasonice legate de personajul Hiram, asimilat intr-un fel lui Osiris. Dar nimic de acest fel in Cartea sfântã:Cap. VII

1. Si au trimis impãratul Solomon la Tiros si au luat pre Hiram de la Tiros,

2. Fecior unii fãmei vãduve, si acesta den fealiul lui Neftalim, si tatul lui, om tirian, mester de aramã si plin de mestersug si de priceapere si conostintã a face tot lucrul cu aramã. Si sã duse cãtrã impãratul Solomon si au fãcut toate lucrurile.

3. Si au topit pre cei 2 stâlpi la elamul[9] casii, si 18 coti inãltimea stâlpului, si imprejurul 14 coti imprejura pre el, si grosimea stâlpului, de 4 deagete sãpãturile, si asa stâlpul al doilea.

4. Si doao glãvânte[10] deasupra au fãcut sã le dea preste capetele stâlpilor, vãrsãturã de aramã; de 5 coti inãltimea unii glãvânte si 5 coti inãltimea glãvântei a doua.

5. Si au fãcut doao mreji, ca sã acopere glâvânta stâlpilor, si mreajã la o glãvântã si mreajã la glâvânta a doua; si lucru spânzurat, doao rânduri de rodii de aramã mrejite, lucru spânzurat, rând preste rând, si asa au 18 fãcut la a doua glãvântã.

6. Si glãvânte preste capetele stâlpilor, lucru de crin, 19 dupã elam, de 4 coti.

7. Si polimar[11] preste amândoi stâlpii, si deasupra coastelor[12] bold[13], si de rodii[14] 200 de rânduri preste cãpeteaua[15] a doua.

8. Si s-au pus stâlpii lui elam al besearecii si au pus un stâlp si au numit numele lui Iacum[16] si au pus stâlpul al doilea si i-au numit numele lui Voloz[17].

9. Si preste capetele stâlpilor, lucru de crin; si sã sãvârsi lucrul stâlpilor.

Arhitectura Sfântului Templu din Ierusalim a fost preluatã de nesfânta masonerie cu simbolistica mintilor cãzute ale „fratilor arhitecti”: „De fiecare parte a usii se aflã o coloanã goalã, din bronz, având un capitol suportând rodii intredeschise. Pe trunchiul coloanei din stânga de la intrare, adicã coloana aflatã la nord, se gãseste litera J (de la Jakin) pe cea a coloanei din dreapta, sau la miazã-zi, se aflã litera B (de la Boaz).”[18]

Cu timpul masoneria operativã este inlocuitã de masoneria speculativã ai cãrei membri provin la inceput din rândurile burgheziei scotiene si engleze având ca reprezentanti pe scotianul William Schaw (1550-1602) si pe astrologul britanic Elias Ashmole (1617-1692), initiat in anul 1646.

Variante. Reprezentanti.

Fiind rodul intrigilor omenesti, masoneria cunoaste o serie intreagã de variante, rituri, „acceptate”, „regulate” sau tot soiul de dizidente. De aceea, socotim suficient in iconomia lucrãrii noastre a descrie ca exemplu ritualurile de initiere in masoneria suedezã:


GRADUL I Discipolul Sf. Ioan

Acesta este primul grad, care are un ritual de debut, din care fac parte sãbii, bastoane si altele. Viitorul discipol este legat la ochi si rãspunde la unele intrebãri. Are loc jurãmântul de tãcere, iar maestrul de ceremonie spune cã acela care incalcã jurãmântul va fi infãtisat unui tribunal competent... Discipolul trebuie sã rãspundã acum la intrebarea: «Esti gata sã-ti amesteci sângele cu cel al confratilor?» si maestrul care face initierea bate de trei ori intr-un compas indreptat spre inima neofitului...

GRADUL III Maestrii Sf. Ioan

Localul va fi o capelã mortuarã intunecatã. In mijlocul camerei se aflã un cosciug iar pe capacul acestuia se aflã un cap de mort. Pe altar se aflã o Biblie, un craniu si douã oase de mort incrucisate. Acum are loc o inmormântare ritualã. Cel ce va deveni maestru al Sf. Ioan se intinde in cosciug si este purtat in sunete de muzicã mortuarã. Se mai introduce si o altã notiune de cãtre maestru: «Mac-Benac», ceea ce inseamnã «carnea se desprinde de pe oase», sau cu alte cuvinte «corpul a inceput sã se descompunã». Maestrul spune «memento mori». O mistrie atârnã de o panglicã albastrã pe sortul maestrului Sf. Ioan.

GRADELE IV-V Discipolii sau confratii Sf. Andrei

...Cel care va fi discipol sau confrate in loja Sf. Andrei este expus acum unei noi incursiuni simbolice pe tãrâmul mortii. El merge singur printr-un coridor decorat cu capete de mort si oase. In final, maestrul indreaptã pumnalul ritual cãtre ochiul drept al neofitului, apoi cãtre gura acestuia.

GRADUL VI Maestrii Sf. Andrei

Pe altar se aflã se aflã Biblia, o lampã, trei sfesnice cu trei brate si un craniu de mort pe douã oase incrucisate. Intr-o camerã alãturatã, pe podea, se aflã un cosciug. Discipolul devine aici maestru al Sf. Andrei. I se leagã o panglicã la gât si maestrul deputat spune: «Pe baza angajamentelor fãcute de tine, te leg cu aceastã panglicã auritã legãmântului, astfel incât, dupã terminarea probei sã devii o verigã din inseparabilul nostru lant frãtesc.»...

GRADUL VIII Cavaler Templier

Pentru acela care este numit cavaler templier se deschide o lume mult mai largã, care este necunoscutã celor de grade inferioare. Ordinul are o capelã proprie. Pentru ritualul de grad VIII, in camera de pregãtire se aflã o masã cu o Biblie deschisã. Acolo sade maestrul de ceremonii care detine un formular cu 9 angajamente pe care aspirantul trebuie sã le semneze... In marea salã a capelei, altarul este imbrãcat in negru. Cosciugul este acoperit cu o pânzã neagrã cu margine de aur. Pe aceasta este cusutã o cruce rosie. Cel ce va deveni Cavaler Templier sau mai complet, «Mult Strãlucitor Cavaler al Ordinului Templierilor al Domnului nostru Isus Cristos sfânt si sãrac» se va imbrãca dinainte in armurã de cavaler...

GRADUL IX Gradul Luminii

Pentru ritualul de gradul IX este nevoie de mai multe incãperi: camera de pregãtire, camera capitoliului, camera albã si camera de curãtire. Toti cavalerii ordinului poartã haine albe si pumnale...

GRADUL X:1 si X:2. Gradul Secret

Gradul al zecelea este impãrtit in douã: unul deschis, cunoscut, X:1, si altul care, pânã in prezent este strict secret, X:2, respectiv Legãmântul intern, care necesitã ritualuri de sânge. Ceremonia pentru X:1, cuprinde angajamente si proceduri simbolice, maestrul de ceremonii bate in altar ti toti cei de fatã pornesc in procesiune cãtre capelã, iar acolo un preot conduce un ritual cu frângerea pâinii. Inaintea ceremonialului pentru gradul X:2 se aminteste solicitantului jurãmântul fãcut de acesta incã de la gradul I asupra amestecului de sânge, iar apoi acesta va trebui sã-l exercite. Un preot ia cupa ordinului in care se aflã vin. Inainte, cel care voia sã fie primit se tãia la degetul mare de la mâna dreaptã si picura sânge in cupã. Astãzi, acest lucru se face doar simbolic. Conform ritualului, preotul ia si aduce o cupã de cristal cu sânge vechi, al fratilor deja primiti, si lasã doar trei picãturi sã se amestece cu vinul cel rosu din cupa Ordinului. Preotul citeste ceva din Biblie si invitã pe aspirant sã bea din amestecul de vin cu sânge. Apoi bea si preotul insusi si trimite amestecul de vin cu sânge si celorlalti confrati ce se aflã in jurul altarului.

GRADUL XI Gradul de maestru Templier

Acest grad este de fapt o functie care decerneazã titlul de ,Mult Iluminat Frate Cavaler’ si comandor al Crucii rosii. In timpul ceremoniei, cosciugul se aflã in mijlocul sãlii inconjurat de 81 de lumânãri aprinse. Maestrul cel mare deschide adunarea, un preot conduce rugãciunea si cântãrile de psalmi. Cavalerul care va fi primit in noul grad este adus in salã imbrãcat in mantie albã, iar ceremonialul are multe similitudini cu hirotonirea de preoti sau cãlugãrirea din biserica romano-catolicã...”[19]


Reprezentanti

Pe reteaua internet se pot accesa mai multe documente legate de prezentarea unor figuri marcante ce au fãcut sau fac parte din masonerie. Iatã un extras de acest gen:


Lista Francmasonilor renumiti

PRESEDINTI S.U.A: George Washington, James Monroe, Andrew Jackson,… Theodore Roosevelt,… Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald R. Ford.

LIDERI POLITICI: Winston Churchill, Simon Bolivar,… Benito Juarez, Edward VII, George VI,… Pandit Nehru, Lajos Kossuth,… Giuseppe Mazzini, Eduard Benes,… Regele Hussein al Iordaniei, Yasser Arafat, Francois Mitterand, Helmut Kohl, Gerhard Shroeder, Tony Blair, Yikzak Rabbin, Cecil Rhodes,… Benjamin Franklin,… Rev. Jesse Jackson,… Robert Dole,… Al Gore, Printul Phillip, Zbigniew Brzezinski, Lordul Peter Carrington, Andrew Carnegie, W. Averell Harriman, Henry Kissinger,… Robert McNamara.

ARTISTI: W.A. Mozart, Leopold Mozart, Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Franz Liszt, Josef Haydn,… Richard Wagner,… George Gershwin,… Count Basie, Louise Armstrong, Nat King Cole, Giacomo Meyerbeer,… John Wayne,… Clarke Gable,… Ernest Borgnine, Oliver Hardy,… Walt Disney, Duke Ellington, Douglas Fairbanks, Leonardo da Vinci,… Bob Hope, Harry Houdini, Al Jolson,… Harold C. Lloyd,… Ronald Reagan,… Peter Sellers, William Shakespeare,… Cecil B. DeMille.

MAGNATI AI FILMULUI: Jack Warner, Louise B. Mayer (MGM), Darryl F. Zanuck (20th Century Fox)

INDUSTRIE, COMERT, FINANTE: Henry Ford,… Walter P. Chrysler,… Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Percy Barnevik (ABB), André Citroën, Samuel Colt (Colt revolver),… familia Rockefeller, familia Rothschild, King C. Gillette (lame de ras), Charles C. Hilton (Hilton hotels), Sir Thomas Lipton (Tea),… Ransom E. Olds (Oldsmobile), David Sarnoff (pãrintele televiziunii),… Edgar Bronfman Jr. (Seagram Whiskey), Rich DeVos (Amway), Alan Greenspan (Fed. Reserve), Giovanni Agnelli (FIAT), Peter Wallenberg (SE-Bank Sweden)

AVENTURIERI: Charles A. Lindbergh,… Roald Amundsen, Amiralul Richard Byrd,… Casanova, William "Buffalo Bill" Cody, Davy Crockett,…

FILOSOFI: Johann Wolfgang von Goethe, Gotthold E. Lessing, Voltaire

ASTRONAUTI: Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Leroy Gordon Cooper,… Edgar D. Mitchell,… John Glenn

SCRIITORI: Mark Twain, Sir Walter Scott, Rudyard Kipling, Robert Burns,… Heinrich Heine,… Alexander Puskin, Sir Arthur Conan Doyle, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Jules Verne, H.G. Wells, Robert Burns, Carlo Collodi (Pinocchio), Edward Gibbon,… Rudyard Kipling,… Lewis Wallace (Ben Hur), Alexander Pope

STIINTÃ: Carl Sagan, Hans C. Orsted, J.J Frk. von Berzelius,… Albert Abraham Michelson (viteza luminii),… C.F.S. Hahnemann (homeopatia),… Alexandre Gustave Eiffel,… Joseph Ignance Guillotin (inventatorul ghilotinei),… Franz Anton Mesmer (hipnotismul), Albert Einstein, A.J. Sax (saxophone)

DIVERSI: Frederic A. Bartholdi (Statuia Libertãtii), Daniel Carter Beard (fondatorul Boy Scouts),

EDUCATIE: Leland Stanford (Railroads & Stanford University)

LIDERI RELIGIOSI: Billy Graham, Rev. Jesse Jackson,… Joseph Smith (fondatorul Mormonilor),… Brigham Young (al doilea lider Mormon),… Aleister Crowley (Satanist), Gerald B. Gardner (Wiccan), Wynn Westcott (Golden Dawn)

ORGANIZATII: Jean Henry Dunant (Crucea Rosie), Melvin Jones (Lions Int.), Giuseppe Mazzini (Iluminati Italiei), Albert Pike (Ku Klux Klan)

SERVICII SECRETE: Edgar Hoover.[20]

Lista de mai sus este desigur greu de verificat in totalitate, iar numele sunt insiruite aleatoric.

Crestinul ortodox nu se va impresiona de rãsunãtoarele nume de mai sus, stiind bine cã in Impãrãtia lui Dumnezeu altele vor fi criteriile si judecãtile Sale. Iar ceea ce pare a fi realizare si slavã intru propãsirea si fericirea omenirii va fi gãsit ca trãgând usor la cântar…

Pozitia Bisericii. Hotãrârile bisericii ortodoxe privitoare la masonerie: Cipru, Grecia. România

Este binecunoscut conflictul dintre francmasonerie si Vatican. Papii au emis mai multe bule[21]:

Papi Acte pontificale Datele promulgãrilor

Clement al XII-lea Constitutia In Eminenti 4 mai 1738

Benedict al XIV-lea Constitutia Providas 18 mai 1751

Pius al VII-lea Constitutia Ecclesiam a Jesu Christo 13 sept. 1821

Leon al XII-lea Constitutia Quo graviora 13 martie 1825

Pius al VIII-lea Enciclica Traditi 24 mai 1829

Grigore al XVI-lea Enciclica Mirari vos 15 august 1832

Pius al IX-lea Enciclica Qui pluribus 9 nov. 1846

Pius al IX-lea Enciclica Quantacura 8 dec. 1864

Pius al IX-lea Syllabus 8dec. 1864

Pius al IX-lea Alocutiunea consistorialã Multiplices inter 25 sept. 1865

Pius al IX-lea Constitutia Apostolicae Sedis 12 oct. 1869

Leon al XIII-lea Enciclica Humanum Genus 20 apr. 1884

Declaratia Congregatiei pentru doctrina credintei din 26 noiembrie 1983

„Am fost intrebati dacã aprecierea Bisericii asupra asociatiilor masonice s-a schimbat, dat fiind faptul cã in noul Cod al dreptului canonic nu s-a fãcut o mentiune specialã, ca in codul anterior.

Aceastã Sf. Congregatie este in mãsurã sã rãspundã cã aceastã imprejurare se datoreazã criteriului adoptat in redactare, care a fost utilizat si pentru alte asociatii, trecute si ele sub tãcere, deoarece sunt incluse in niste categorii mai largi. Pãrerea negativã a Bisericii asupra asociatiilor masonice rãmâne deci neschimbatã intrucât principiile lor au fost intotdeauna considerate incompatibile cu doctrina Bisericii, iar inscrierea in aceste asociatii rãmâne interzisã de Bisericã. Credinciosii care apartin asociatiilor masonice sunt cãzuti intr-un pãcat grav si nu pot accede la sfânta impãrtãsanie.

Autoritãtile ecleziastice locale nu au competenta sã se pronunte asupra naturii asociatiilor masonice printr-o hotãrâre care ar implica derogare de la ceea ce s-a afirmat mai sus, pe linia declaratiei acestei Sf. Congregatii, din 17 februarie 1981.”[22]

Aceste interdictii au fost totusi ignorate in ultima vreme, datoritã intereselor de putere lumesti ale Vaticanului: „Relatiile catolicilor cu francmasoneria au fãcut multe valuri si sunt binecunoscute in Occident. Astfel, Mary Ball Martinez a scris in cartea Subminarea Bisericii Catolice cã in acest secol multi papi au fost masoni. Jurnalista Mary Ball Martinez a fost 15 ani reporter al Vaticanului pentru o seamã de reviste faimoase ("The Wonderer") sau la alte reviste (ca "The National Review"). Mary Ball afirmã cã papa Ioan al XXIII[23]-lea era initiat in francmasonerie si cã a participat la intrunirile Lojei Marelui Orient de la Paris din 1940.

Carlos Vasquez, mare Comandor al Francmasoneriei Mexicane, a declarat cã papa Ioan XXIII si de asemenea Paul al VI-lea erau masoni; episcopul Sergio Mendez din Cuernabaca (care a introdus la Conciliul Vatican II initiativa de a anula interdictia credinciosilor catolici de a putea fi si masoni) a fost in aceeasi lojã cu Carlos Vasquez, dupã cum declarã chiar acesta din urmã. In "CDL Report" din mai 1995 gãsim urmãtoarea mentiune: "Pe 9 strãzi ale Vaticanului sunt 4 loje masonice. Unii din cei mai inalti reprezentanti ai staff-ului Vaticanului sunt membri ai masoneriei si apartin Ritului Scotian."”[24]

Nu trebuie sã uitãm cã fenomenul masonic a pãtruns si in spatiul ortodox. In secolul al XIX-lea Biserica Ortodoxã a reactionat cu asprime, osândind francmasoneria intr-o seamã de documente, dintre care amintim:

Afurisania impotriva francmasoneriei datã de cãtre Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului (1815)

„Prin urmare, spunem cã, oricine fiind imbrãcat in sfintele vesminte cu epitrahil si omofor, si un astfel de om vã va bine vesti vouã o altã Evanghelie afarã de ceea ce am bine vestit vouã, mãcar de ar fi si Inger din cer, anatema sã fie. (Galateni, I, 8-9) Deci, oricâti se alãturã cu grãbire acestei slujbe drãcesti si nelegiuite a francmasoneriei, si toti cei ce ii urmeazã in mândria si rãtãcirea lor, sã fie afurisiti si dati anatemei de cãtre Tatãl, Fiul si Sfântul Duh. Dupã moarte, ei nu vor avea parte de iertare si dezlegare. Suspinând si tremurând, precum Cain, vor fi ei asupra pãmântului. (Facere IV, 14). Pãmântul se va deschide si ii va inghiti ca pe Dathan si Aviron (Numeri XVI, 31-32). Urgia lui Dumnezeu va fi asupra capetelor lor, si partea lor cu Iuda vânzãtorul. Ingerul Domnului ii va izgoni cu sabia de foc, si, pânã la sfârsitul vietii lor, nimic nu vor dobândi. Fie ca lucrãrile si mestesugurile lor sã fie blestemate si sã se inece intr-un nor de praf, ca o arie de treierat in miezul verii. Si toti cei ce vor stãrui in rãutatea lor vor avea parte de o atare rãsplatã. Dar toti cei ce vor iesi din mijlocul lor si se vor deosebi, si vor scuipa urâcioasa lor erezie, si se vor lepãda de blestemata lor mândrie, unii ca acestia vor primi plata zelotului Fineas; adicã vor fi binecuvântati si iertati de cãtre Tatãl, Fiul si Sfântul Duh, Treimea cea singurã neamestecatã si nedespãrtitã, Unul Dumnezeu in fiintã, si de cãtre noi, smeritii Sãi slujitori.”
(Declaratia lui Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului. Cipru, 2 februarie, 1815)

Francmasonii nu s-au cutremurat de aceastã afurisanie si au continuat lucrarea lor de aducere a duhului cainit in spatiul rãsãritean ortodox, incepând cu anul masonic 1848. Se cunosc actiunile lor de modernizare a statelor din aceastã zonã, printre care si România. Are loc o slãbire tot mai accentuatã a duhului traditional ortodox, si inlocuirea lui cu cel secularizat, importat din lojile apusene franceze.

Ceea ce este cel mai grav, este faptul cã masonii au pãtruns in Bisericã, si nu numai in compartimentul laic: „Iatã aici, in cartea fratelui Dan A. Lãzãrescu, Românii in francmasoneria universalã, pe care a editat-o Centrul National de Studii Francmasonice[25] - da, existã si asa ceva - aveti o listã de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române:

- arhimandritul Gherasim de la Mitropolia Moldovei[26], cel care traduce Taina francmasonilor[27] la 1787;

- episcopul Melchisedec Stefãnescu[28], al cãrui rol in lupta pentru Unire la 1859 este arhicunoscut, ministru in guvernul Kogãlniceanu, apãrãtor al autocefaliei Bisericii Române fatã de Patriarhia de la Constantinopol;

- arhiereul Filaret Scriban[29], profesor de teologie la Universitatea din Iasi, luptãtor pentru Unire, deputat si senator in Parlamentul tãrii;

- episcopul-cãrturar Gherasim Clipa[30], care la cumpãna dintre veacurile XVIII si XIX, strânge in jurul lui o adevãratã scoalã de cãlugãri cãrturari-francmasoni;

- episcopul Amfilohie Hotineanul[31], autor de manuale[32] scolare;

- mitropolitii Leon Gheuca[33],

- Dionisie Lupu[34],

- Atanasie Stoianescu[35] sau, mai aproape de zilele noastre,

- Irineu Mihãlcescu[36].

Sã nu-l uitãm si pe traducãtorul Bibliei, pãrintele-scriitor Gala Galaction[37].

Se spune acelasi lucru chiar si despre primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea[38], fost regent in timpul minoratului regelui Mihai.”[39]

Dacã pentru francmasoni cei de mai sus reprezintã o legimitate onorabilã, nu acelasi lucru se intâmplã in cadrul Bisericii.

Secolul XX a dus la o confruntare de mari proportii si o crestere a activitãtii masoneriei internationale. Biserica Ortodoxã continuã sã sufere de pe urma acestei mari incercãri.

In 1909 Meletie IV (Metaxakis), viitorul patriarh al Constantinopolului, devine francmason in Loja Marelui Orient al Greciei; in 1910, ajunge la gradul 33.

In 1925 episcopul si tovarãsul de loje masonicã al lui Kemal Atatürk, Vasile III, este instalat ca patriarh al Constantinopolului.

In 1929 episcopul si tovarãsul de loje masonicã al lui Atatürk, Fotie al II-lea, este instalat ca patriarh al Constantinopolului.[40]

Contextul interbelic se manifestã prin afirmarea unor forte politice „de dreapta” ce se opun cu putere masoneriei („democratiile occidentale”). Aceste forte permit Bisericii sã se pronunte mai ferm impotriva masoneriei.

La 15 august 1932 Mitropolitul Antonie (Hrapovitki) (ROCA) anuntã intr-o enciclicã pastoralã afurisirea francmasonilor.
Scris de: Pr. Iulian G

sursa: ortodox.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu